Forebyggende psykisk helsetjeneste for voksne (FPHV) - Lavterskeltilbud for voksne

Klikk for stort bilde

De fleste av oss vil oppleve perioder i livet der vi strever. Lørenskog kommune har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere med psykiske helseplager. Du kan få tilbud om et begrenset antall timer hos psykolog eller undervisning om et tema dersom du ønsker det. Vi er også et aktuelt sted å kontakte om du står nær en sykmelding eller er sykmeldt. Psykologtilbudet vil i hovedsak være et korttidstilbud (vanligvis 6-8 samtaler) med rådgivning og psykologisk veiledning. Undervisningen, på sin side, kan ta opp temaer som angst, depresjon og eventuelt andre ting knyttet til psykisk helse.

Korttidstilbud for voksne

FPH har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere (over 18 år), hvor det tilbys rask psykisk helsehjelp til innbyggere med lette til moderate psykiske helseplager som angst og depresjon. Her finner du mer informasjon om arbeidet vårt:

Målgruppe

Lavterskeltilbudet er åpent for innbyggere over 18 år. Tilbudet vil være best egnet for mennesker som har lette til moderate psykiske plager og som ikke allerede har et behandlingstilbud.
 

Kriterier for å motta tjenesten

Tilbudet er gratis og gis til innbyggere i Lørenskog kommune. Det kreves ingen henvisning fra lege.
 

Veiledning for å motta tjenesten

På grunn av svært stor pågang er det for tiden ca. 5 måneders ventetid på kortidstilbudet for voksne.

For henvendelser ta kontakt på telefon 67 20 16 40. Vi vil sette opp en vurderingssamtale over telefon med deg og en av psykologene våre som vil ringe tilbake innen et par uker.

Henvendelser til lavterskeltilbudet kan ikke lenger sendes via e-post. 

Kontaktinformasjon

Besøksadressen er Helse- og omsorg, Lørenskog hus, Festplassen 1, 1473 Lørenskog.
Telefon: 67 20 16 40, mandag til torsdag fra 09:00-14:30.
Du kan også sende epost til FPH2@lorenskog.kommune.no (ikke send helseinformasjon på epost).
Ansvarlig for tjenesten er Kjersti Hildonen.
 

Aktuelle lenker