Problemer med å sove

Klikk for stort bilde

 

Søvnskolen formidler oppdatert kunnskap om søvn og gir deltakerne råd for å bedre søvn og søvnvaner. Dette innebærer kunnskap om hvordan aktivitetsnivå, søvnrutiner og tankeaktivitet kan påvirke søvnkvaliteten. Det undervises i avspenningsmetoder og kognitive teknikker som kan bidra til bedre innsovning. Kurset er undervisningsbasert med frivillig egenaktivitet i og mellom samlingene.

Søvnskolen er gratis og består av 6 samlinger fordelt på 4 uker. Hver samling varer i 2 x 45 minutter.

Kontaktperson for søvnskolen er Irmelin M.Bjørnland tlf 67 20 17 20 mail irbjor@lorenskog.kommune.no

Sliter du med søvnen?

Søvnskolen i Lørenskog kommune er et gratis undervisningsbasert kurstilbud til deg som strever med søvnen. Kurset byr på oppdatert kunnskap om søvn, og gir deg gode råd og virksomme teknikker du selv kan ta i bruk for å redusere problemet ditt. Sammen ser vi på sammenhenger mellom aktivitetsnivå, søvnrutiner og tankeaktivitet, og hvordan dette sammen kan påvirke søvnkvaliteten din. Søvnskolen er gratis og krever ingen henvisning fra lege.

Målgruppe

Undervisningstilbudet er rettet mot deg over 18 år som er bosatt i Lørenskog kommune, og som opplever at du har milde til moderate søvnproblemer. Problemene kan være knyttet til vansker med innsovning, hyppige oppvåkninger gjennom natten og/eller for tidlige oppvåkninger på morgenen. Du kan oppleve at vanskene nylig har oppstått, eller at de har vedvart over tid.

Omfang og struktur

Søvnskolen ledes av psykolog, og du vil få plass i en gruppe sammen med inntil 7 andre deltagere som strever med mange av de samme plagene som deg selv. Kurset består av 6 ukentlige samlinger. Hver samling har oppstart kl.14:00 og varer i 2 x 45 minutter.

Påmelding

Kontaktperson for Søvnskolen er Helle Skogstad Riege. For påmelding, ta kontakt på telefon 47638336 eller på epost: helrie@lorenskog.kommune.no. Vi ber om at du opplyser om din alder, e-postadresse og telefonnummer ved henvendelsen.

Lenker/ressurser