Boliger for voksne med rus- og/eller psykiske utfordringer

Sliter du med langvarige psykisk helse og/eller rusutfordringer? Lørenskog kommune tilbyr tilrettelagte botilbud for voksne personer med store omsorgsbehov.

Boligene er for deg som er voksen, med langvarige psykiske lidelser, rusutfordringer og store omsorgsbehov. Vi tilbyr individuelt tilpasset oppfølging av deg som beboer, og satser på flere ulike tiltak for å gi deg muligheter til å oppleve bedring i hverdagen.

Målet er å gi deg støttende omgivelser og sørge for at du beholder eller utvikler dine individuelle ferdigheter og ressurser.

Boliger

Vallerud bosenter

Bilde av Vallerud bosenter - Klikk for stort bildeVallerud bosenter Vallerud bosenter er et tilbud til bostedsløse rusmiddelavhengige, ofte i aktiv rus og i kombinasjon med moderate til alvorlige psykiske helseutfordringer.

Bosenteret har 8 beboerrom beliggende i 2.etasje. Beboerrommene er på ca 20 m² og inneholder stue, kjøkkenbenk, kjøleskap, sovealkove og bad. Rommene er enkelt møblert, men det er mulig å ha med egne møbler.

Oppholdstiden er fra 3 mnd til 1 år, men den blir individuelt tilpasset den enkelte. Oppholdet i senteret skal være så kort som mulig, men så lenge som nødvendig.

Hvert rom har en bod i kjelleren på ca 3 m2. I 1.etasje finner du stue, kjøkken og vaskerom. Bosenteret serverer to måltider om dagen, for tiden er dette frokost og middag.

Vallerud bosenter er døgnbemannet.

Adresse:

Samlokaliserte boliger, Vallerud bosenter

Gamleveien 75

1476 Rasta

For mer informasjon kontakt Vallerud bosenter på tlf: 468 48 185/ 456 41 926

Søknadsskjema for Vallerud bosenter finner du her (PDF, 464 kB).

Sykehusveien 75

Bilde av sykehusveien 75 - Klikk for stort bildeSykehusveien 75Sykehusveien 75 er et tilrettelagt tilbud til voksne som sliter med alvorlige psykisk helse utfordringer og noen ganger med større eller mindre rusutfordringer.

Sykehusveien har 8 leiligheter og 2 hybler og fellesarealer som stue og kjøkken. Botid er inntil 3 år. Du har med egne møbler, og hver boenhet har egen bod og markterasse.

Sykehusveien er døgnbemannet.

Adresse:

Samlokaliserte boliger, Sykehusveien

Sykehusveien 75

1472 Fjellhamar

For mer informasjon kontakt Sykehusveien 75 på tlf. 993 71 504/ 954 81 493.

Bosentrene Vallerud bosenter og Sykehusveien 75 tilbyr:

 • Kartlegging av livssituasjon, levekår, fysisk og psykisk helse.
 • Kartlegging av ADL (aktiviteter i dagliglivet) ferdigheter.
 • Botrening, utvikle og vedlikeholde bo og omsorgsevnen hos beboerne.
 • Selvstendiggjøring.
 • Bidra til at bruker er i stand til å strukturere hverdagen.
 • Bidra til at bruker mestrer dagliglivet.
 • Bidra til at bruker kommer inn i egnede aktiviteter på dagtid.
 • Opprette/ vedlikeholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Bidra til at bruker er i stand til å flytte til annet egnet botilbud etter utskrivelse.

Den enkelte skal også gis mulighet gjennom fellesskap med andre beboere og tjenesteytere til å leve et mer sosialt aktivt liv i boligene og i samfunnet for øvrig.

Beboerne må sammen med de ansatte delta aktivt i eget rehabiliteringsarbeid ut ifra fokus på «Hva er viktig for deg»?

Både på Sykehusveien 75 og på Vallerud bosenter jobber det en tverrfaglig sammensatt personalgruppe.

Rugdeveien 31 A

Bilde av Rugdeveien 31A - Klikk for stort bildeRugdeveien 31 AFor brukere med moderate til alvorlig psykisk lidelse som har behov for bistand, trygghet og omsorg. Målsetting er å opprettholde/ forbedre funksjonsnivå.

Rugdeveien har 8 enkeltstående leiligheter.

Rugdeveien 31A tilbyr:

 • I samarbeid med brukerne opprettholde og/ eller forbedrer egenomsorg.
 • Yte omsorgstjenester.
 • Bidra til at brukerne mestrer dagliglivets aktiviteter.
 • Opprette/vedlikeholde samarbeid med tjenester som er viktige for brukeren som f. eks. NAV, fastlege, frivilligheten.
 • Bidra til utarbeidelse av individuell plan når aktuelt.

Rugdeveien yter tjenester på dag og kveld.

Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt.

Adresse:

Samlokaliserte boliger, Rugdeveien

Rugdeveien 31A

1476 Rasta

For mer informasjon kontakt Rugdeveien A på tlf. 971 58 464/ 941 71 641