Selvhjelp til psykiske helseplager

Det å gi god hjelp ved psykiske helseplager er et prioritert område for Lørenskog kommune. På disse sidene finner du en oversikt over ulike ressurser knyttet til psykiske helseplager.

Se også våre tips til bøker som omhandler psykisk helse.

Hovedsider for psykisk helse - Lørenskog
Klikk for stort bilde
Barn/ Ungdom
Klikk for stort bilde
Voksen
Klikk for stort bilde
Akutt hjelp

Kildene det refereres til på denne siden er eksternt innhold.

Dersom du har spørsmål til sidene, kontakt oss gjerne på FPH@lorenskog.kommune.no, eller Kjersti Hildonen tlf 94884326

Selvhjelp til psykiske helseplager

Generelt
Kognitiv terapi
Angst og uro
AD/HD og atferdsvansker hos barn og unge
Depresjon og tristhet
Skilsmisse og samlivsbrudd
Isolasjon og ensomhet
Vold og overgrep
  • Romerike krisesenter - der kvinner og menn som er mishandlet, voldtatt eller føler trussel om vold kan komme å bo i en overgangsperiode. Døgnvakt.
  • ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.
  • Ung.no om vold
  • Dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Dinutvei gir oversikt over ulike hjelpetilbud, fagstoff og en spørsmål-og-svar tjeneste.
Mobbing og trakassering
Barn og unge
  • Klar melding - Barneombudets sider. Du kan spørre om alt mulig som har å gjøre med barn og unges rettigheter å gjøre: familie, skole, mobbing, eller noe annet.
  • Klara Klok – der ungdom kan still spørsmål om helse, rusmidler, seksualitet og forhold/familie.
  • Bekymringstjenesten – Voksne for Barn: rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym.
  • Foreldreutvalget for grunnskolen: informasjon om mobbing, lærevansker m.m.
Psykose og psykoselidelser