Psykisk helse for voksne

Mange har psykiske utfordringer i kortere eller lengre perioder i livet. På disse sidene gir vi deg informasjon om psykiske helseplager, og om hvor i kommunen du kan finne hjelp og støtte til disse.

Hovedsider for psykisk helse - Lørenskog
Klikk for stort bilde
Barn/ Ungdom
Klikk for stort bilde
Selvhjelp
Klikk for stort bilde
Akutt hjelp

Psykiske helsetjenester for voksne i Lørenskog kommune kan deles i flere grener:

  1. Kommunens eget lavterskeltilbud (herunder Forebyggende psykisk helsetjeneste for voksne – FPHV)
  2. Kommunens tilbud til de som sliter med rus og psykisk helse utfordringer.
  3. Tjenester som formidles av Ahus (herunder BUP/DPS Nedre Romerike)
  4. Aktivitetstilbud til deg som ønsker å bruke ressursene dine mer og treffe andre i trygge rammer (herunder MAI-senteret)
  5. LØA – tilrettelagt arbeid for de med psykiske helseplager
  6. Hjemmetjenestens tilbud om oppfølging og trening i dagliglivets gjøremål

 

NOEN UTVALGTE TJENESTER

 

Forebyggende psykisk helsetjeneste for voksne (FPHV)

Lørenskog kommune har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere (over 18 år) med psykiske helseplager. Psykologtilbudet vil i hovedsak være et korttidstilbud (vanligvis 1-5 samtaler) med rådgivning og psykologisk veiledning. Vi er også et aktuelt sted å kontakte om du står nær en sykmelding eller er sykmeldt. Ingen henvisning er nødvendig og tilbudet er gratis. FPHV retter seg først og fremst mot dem med lette til moderate psykiske plager som ikke allerede har et behandlingstilbud.

Vi har telefon 67 20 16 40, åpen fra mandag til torsdag fra 09:00-14:30, og befinner oss i Lørenskog hus.

Les mer om tilbudet her.

MAI-senteret

MAI-senteret er en åpen og levende møteplass for innbyggere i Lørenskog kommune (over 18 år) som har, eller har hatt, psykiske helseplager. Senteret arrangerer mange spennende aktiviteter. På vanlige hverdager er det mellom 25 og 50 personer som kommer innom. Vi legger stor vekt på å skape et trygt miljø og å inspirere deg som sliter med psykiske helseplager til å utvikle de ressursene du har. Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre for å komme hit. Les mer om tilbudet her.

 

Samarbeid med Ahus

Lørenskog kommune samarbeider også med Ahus om å tilby psykiske helsetjenester. De statlige tilbudene for kommunens innbyggere formidles via DPS Nedre Romerike  gir tilbud til voksne over 18 år, mens BUP Nedre Romerike retter seg mot de under 18 år, men også mot voksne som ønsker veiledning om barn og ungdom. Du trenger henvisning fra din fastlege for å kunne motta dette tilbudet.

 

Aktuelle linker

 

Avdelingsleder Kjersti Hildonen er ansvarlig for tjenesten Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune.

Tlf. 67 20 16 40
E-post FPH@lorenskog.kommune.no (ikke send helseopplysninger på epost)