Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

Klikk for stort bildeUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

 

Lørenskog kommune er fra 1.januar 2017 vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helsetjenesten.

Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og pårørende er aktivt med i disse prosessene.

Utviklingssentrenes hovedmål:

Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål:

•Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis.

•Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet

•Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene.

Tidligere har det vært ett senter for sykehjem og ett senter for hjemmetjenester i hvert fylke. Lørenskog sykehjem har siden 2006 vært utviklingssenter for sykehjem i Akershus, mens Bærum kommune har vært utviklingssenter for hjemmetjenester i fylket fra 2009 til 2017. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20.

Les mer om utviklingssentrene og vårt arbeid på www.utviklingssenter.no

Mer om USHT Akershus arbeid finner du på vår blogg: www.ushtakr.no    

Du kan også følge USHT Akershus på facebook (Søk på USHT Akershus).

 

Kontaktinformasjon til utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus:

Besøksadresse:
Vi holder til i 2. etg på Rolvsrudhjemmet
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog.

Mail: ushtakershus@lorenskog.kommune.no 

Kontaktinformasjon USHT
Bilde Navn Tittel Telefon Epost
Klikk for stort bilde Kristin Skutle FoU-leder 408 75 534 krisku@lorenskog.kommune.no
Klikk for stort bilde Agnete Nygaard Ph.D stipendiat 930 30 876 agnnyg@lorenskog.kommune.no
Klikk for stort bilde Siv Linnerud Sykepleier i forskning og utviklingsarbeid 936 51 401 sivlin@lorenskog.kommune.no
Klikk for stort bilde Eva Linnerud Prosjektleder for observasjonskompetanse og handlingsberedskap NR 911 66 323 evalin@lorenskog.kommune.no
Fant du det du lette etter?