Helsestasjons- og skolehelsetjenestens vaksinasjonsprogram

Vaksinasjon av barn.

Vaksinasjon av barn mot smittsomme sykdommer er et viktig forebyggende tiltak. Det gis vaksine etter et anbefalt vaksinasjonsprogram fastsatt av helsedepartementet.

Det anbefalte programmet inneholder vaksinasjon mot 11 forskjellige sykdommer:

 • Rotavirussykdom (gis i munnen)
 • Difteri
 • Stivkrampe
 • Kikhoste
 • Infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib)
 • Pneumokokksykdom
 • Poliomyelitt
 • Meslinger
 • Kusma
 • Røde hunder
 • Livmorhalskreft (HPV)
 • Hepatitt b

Alle disse sykdommene kan gi livstruende sykdom eller alvorlige følgetilstander. Vaksinasjon beskytter mot sykdommen på en enkel, effektiv og ufarlig måte. Vaksinasjon er frivillig.

Grunnvaksineringen foregår i sped- eller småbarnsalderen, med påfyllingsdoser i skolealder.

I Norge er det anbefalte vaksinasjonsprogrammet slik:

6 uker: rotavirussykdom (gis i munnen)

3 måneder: Rotavirussykdom (gis i munnen), Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), hepatitt b. Pneumokokksykdom

5 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), hepatitt b.
Pneumokokksykdom

11-12 måneder: Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), hepatitt b.
Pneumokokksykdom

15 måneder: Meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

ca 7 år (2.kl): Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

ca 11-12 år (6.kl): Meslinger, kusma, røde hunder (MMR).

ca 12-13 år (7.kl):  HPV. Gis det tilbud til både jenter og gutter. Nødvendig med to doser.
 
ca 15-16 år (10.kl): Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (fra årskullet født 1998)


Oppfriskningsdoser til voksne er aktuelt under forhold med økt smitterisiko, f.eks. ved utenlandsreiser. Ta kontakt med vaksinekontoret for mer informasjon.