Beredskap og sikkerhet

Området beredskap og forsvar omfatter det som med et annet ord kan betegnes som Totalforsvaret.

Totalforsvarskonseptets grunnprinsipp har siden 1946 vært at samfunnets samlede ressurser, om nødvendig også private ressurser, skal kunne settes inn for å understøtte forsvaret av Norge.

Formålet har vært å verne om Norges territorium, selvstendighet og nasjonale verdier og verne om sivilbefolkningen.

Lenker

Beredskap i Lørenskog kommune
Oversikt over tilfluktsrom 
Brannvern og feiing
Nedre romerike brann- og redningsvesen
Regler for åpen brenning