Beredskap i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeDaglig ledelse av den kommunale beredskapen ligger hos beredskapskoordinatoren, som er i staben til direktør teknisk. Dette innebærer samordning av det kommunale beredskapsarbeidet i form av ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Beredskapskoordinatoren arbeider for en best mulig beredskap med formål å sikre at kommunen er i stand til å møte eventuelle kriser, og arbeide seg gjennom disse med minst mulig konsekvenser for lokalsamfunnet.

Lørenskog kommunes beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan (DOCX, 669 kB)

Plan for evakuering og drift av evakuerte- og pårørendesenter  (DOCX, 179 kB)

Plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling  (DOCX, 184 kB)

Plan for kriseledelsen (DOCX, 183 kB)

Plan for psykososialt kriseteam (DOCX, 196 kB)

Beredskapstelefoner 

Beredskapstelefoner