Beredskap i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeDaglig ledelse av den kommunale beredskapen ligger hos beredskapskoordinatoren, som er i staben til kommunaldirektøren til teknisk. Dette innebærer samordning av det kommunale beredskapsarbeidet i form av ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Beredskapskoordinatoren arbeider for en best mulig beredskap med formål å sikre at kommunen er i stand til å møte eventuelle kriser, og arbeide seg gjennom disse med minst mulig konsekvenser for lokalsamfunnet.

Lørenskog kommunes beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan (DOCX, 669 kB)

Plan for evakuering og drift av evakuerte- og pårørendesenter  (DOCX, 179 kB)

Plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling  (DOCX, 184 kB)

Plan for kriseledelsen (DOCX, 183 kB)

Plan for psykososialt kriseteam (DOCX, 196 kB)

Varslingsliste  (PDF, 191 kB)

Beredskapstelefoner 

Beredskapstelefoner