Brannvesen

Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap. Hovedstasjon ligger i Lørenskog.

 
NRBR har fire avdelinger: stabsavdelingen, operativ avdeling, forebyggende avdeling og 110-sentralen. Under Forebyggende avdeling er også feievesenet.
 
Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen
Telefon sentralbord: 67 91 04 00

Feierseksjon sentralbord tlf: 41 40 40 70

Nødtelefoner:
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113