Viktige telefoner

Oversikt over viktige vakt- og nødtelefoner ved beredskaps-, krisesituasjoner, veterinærvakt mm.

Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt 913 01 189
Nødtelefoner
Etat Nødtelefon Kontakttelefon
Brann 110 67 91 04 00
Politi 112 02800
Ambulanse 113 22 93 22 20
Beredskapstelefoner
Navn Tittel Telefon
Ragnhild Bergheim Ordfører
406 21 036
Ernst-Modest Herdieckerhoff Varaordfører
928 42 835
Ragnar Christoffersen Kommunedirektør 916 65 391
Knut Edvard Helland Direktør
teknisk
415 23 916
Gry Røste Direktør
helse, omsorg og mestring
46 83 60 64
Sidsel Nordhagen Direktør styring og virksomhetsutvikling 909 31 475
Dagfinn Cock Direktør
oppvekst og utdanning
91 79 78 60
Bettina Thorvik Kommunikasjonssjef
928 20 658
Randi Mjøen Kommuneoverlege 902 79 674
Elisabeth Bråten Engen Politikontakt 951 93 935
Arne Stadheim Brannsjef 975 63 865
Tom Labråten Sivilforsvaret 416 58 750