Viktige telefoner

Oversikt over viktige vakt- og nødtelefoner ved beredskaps-, krisesituasjoner, veterinærvakt mm.

Vakttelefoner vakttelefoner, lege, sykehus
Vakttelefoner
Navn Telefonnr
Ahus 67 96 00 00
Legevakt - allmenn 116 117
Barnevernvakten Romerike 64 99 32 70
Legevakt - kirurgisk 67 96 61 00 / 116 117
Vakttelefon - brøyting/strøing 917 87 888
Veilys - melde feil http://www.anleggselektro.no/feilmeldinger/
Vakttelefon - vann og avløp 977 57 240
Bygg- og eiendomsvakt 913 01 189
Nødtelefoner Viktige nummer hvis uhellet skulle være ute.
Nødtelefoner
Etat Nødtelefon Kontakttelefon
Brann 110 67 91 04 00
Politi 112 02800
Ambulanse 113 22 93 22 20
Beredskapstelefoner Kontaktpersoner i kommunens beredskapsteam.
Beredskapstelefoner
Navn Tittel Telefon privat Telefon arbeid Mob.tlf
Ragnhild Bergheim ordfører
67 90 83 24 67 93 40 01 406 21 036
Ernst-Modest Herdieckerhoff varaordfører
67 93 40 05 928 42 835
Ragnar Christoffersen rådmann
916 65 391
Jan-Bendix Byhring organisasjonsdirektør
67 93 40 07 97 57 30 28
Gunnar Fredrik Aasgaard beredskapskoordinator
67 93 42 11 909 82 393
Knut Edvard Helland kommunaldirektør
Teknisk
415 23 916
Gry Røste kommunaldirektør
Helse og omsorg
67 20 17 01 46 83 60 64
Sidsel Nordhagen teknologidirektør 909 31 475
Dagfinn Cock kommunaldirektør
Oppvekst og utdanning
67 93 41 63 91 79 78 60
Bettina Thorvik kommunikasjonssjef
928 20 658
Randi Mjøen kommuneoverlege 902 79 674
Pål Halaas konst. lensmann
67 91 38 00 916 87 870
Arne Stadheim brannsjef 975 63 865
Tom Labråten sivilforsvaret 22 21 93 03 416 58 750
Fant du det du lette etter?