Innbyggerinitiativ - Min sak

logo minsak.no - Klikk for stort bilde Her kan du foreslå saker du mener vil gjøre Lørenskog kommune bedre!

Kommunevåpen - Klikk for stort bildeVia linkene under kan du enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som allerede er foreslått i Lørenskog og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook osv. Hvis du samler over 300 underskrifter, må Lørenskog kommune vurdere saken din.

Alle kan foreslå saker så sant de er bosatt i Lørenskog. Du trenger ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Foreslå en sak

Se saker fra Lørenskog

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerene skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. 

Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.
Et forslag som blir nedstemt i kommunestyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Kontaktperson for ordningen i Lørenskog kommune er Irène Støa, tlf.  473 37 333