Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok 16. september 2020 (sak 114/20) å legge ut forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder på høring. Forslag til forskrift ligger vedlagt og mer nærmere informasjon om forslaget finner du her.

Høringsfristen er mandag 19. oktober 2020.

Skriftlige innspill sendes til Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no.
Merk innspillet med referanse 18/7015.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Lørenskog kommune - høring (PDF, 259 kB)

 

 

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.