Her finner du kunngjøringer som gjelder oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplaner, konsekvensutredninger mm. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

I KS-sak 007/17 ble tverrpolitisk utvalg nedsatt av kommunestyret med mandat til å revidere plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog.
Det bes om at innspill sendes elektronisk til Lene Karlstad på e-post: lenkar@lorenskog.kommune.no innen mandag 2. oktober 2017. Innspillene vil bli behandlet før utvalget oversender sitt endelige forslag til politisk behandling i kommunestyret. Det er forventet at saken behandles politisk i løpet av høsten 2017.

Relevante dokumentene finner dere her:

Høringsbrev - revidert plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog (PDF, 26 kB)

Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog - høringsnotat - OUS (PDF, 730 kB)

Revidert plan på høring - Høringsdokument - OUS (PDF, 2 MB)

  

Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok i møte 21.06.17 å legge nytt tillegg til § 16 i renovasjonsforskriften ut på høring.

Tillegget knytter seg til endring i beregningsmetode for kommunens renovasjonsgebyr.

Eventuelle bemerkninger sendes Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 LØRENSKOG eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen 01.10.17, merket med saksnummer 16/1158, siwarv.

Les høringsforslaget her:

Fant du det du lette etter?