Området på Sørlihavna hvor det tidligere sto førstehjelpsbrakker, er oppgradert til en lekeplass som skal komme innbyggerne til gode. Anlegget er delvis finansiert av stiftelsen Erkeengler og av et øremerket tilskudd fra regjeringen til rehabilitering/oppgradering av anlegg.

Lekeplassen trenger et navn og Lørenskog kommune sender nå ut to navneforslag på høring, i henhold til reglement for navnesaker i Lørenskog kommune:

  • Mikael og Gabriel sitt paradis
  • Sørlihavna lekeplass

Høringsinnspill kan sendes kultur@lorenskog.kommune.no eller

Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog

Frist: 26. mars 2021

Rett sør for skihallen SNØ, i området Skårerødegården, kommer det nå en ny vei (vei 13019 på vedlagte kart (PDF, 240 kB)). Denne veien trenger et navn.

Den nye veien vil gå mellom veiene Snøfonna og Snølia. Det vil derfor være naturlig at den nye veien får et navn som passer sammen med disse to. Lørenskog kommune sender nå følgende navneforslag ut på høring:

  • Snøkrystallen

Høringsinnspill kan sendes kultur@lorenskog.kommune.no eller

Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog

Frist: 26. mars 2021

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.