Høring - forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning

I sak 097/17 behandlet i kommunestyret 6. september 2017 ble det vedtatt å legge forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning ut på høring. Forslaget til forskrift er utviklet av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), og det tas sikte på likelydende lokal forskrift for samtlige kommuner tilknyttet NRBR. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@lorenskog.kommune.no merket med 15/1358-50/hastov.
Høringsfrist er satt til 11. november 2017. Det er forventet at forskriften kan vedtas i starten av 2018, med ikrafttredelse 1. mars 2018.

Relevante dokumenter ligger vedlagt:

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 24 kB)

Høringsdokument - Forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 465 kB)

Kommunestyrets behandling av forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 431 kB)

Fant du det du lette etter?