Høring – forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen

I sak 130/18 behandlet i kommunestyret 14. november 2018, ble det vedtatt å legge forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen på høring. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er viktige for at reglementet skal bli best mulig. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@lorenskog.kommune.no merket med 18/6205-1/lenkar. Høringsfristen er satt til 15. februar 2019.

Relevante dokumenter ligger vedlagt:

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen (PDF, 39 kB)

Høringsdokument - forskrift om reglement for orden og oppførsel (PDF, 105 kB)

Kommunestyrets behandling av forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen (PDF, 316 kB)