Høring - forslag til ny lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager

Lørenskog kommune sender forslag til ny lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager på høring. Vi ber om at styrere videreformidler høringsbrevet til aktuelle rådsorgan. Vedtektene gjelder for kommunale barnehager i Lørenskog. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser.

Frist for innsending av høringsuttalelser er fredag 15. november 2019.

Høringsuttalelser kan sendes Lørenskog kommune per digitalpost, e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no, eller per post til Lørenskog kommune, Postboks 304,1471 Lørenskog. Høringsuttalelser må merkes med 18/2799 -2/innord.

Etter høringen utarbeides sak for politisk behandling i kommunestyret. Vedtekter for kommunale barnehager fastsettes i en forskrift av kommunestyret (jf. barnehageloven § 7). Det er lagt til grunn at vedtektene skal gjelde fra 1. mars 2020.

Vedtatt lokal forskrift legges på Lørenskog kommunes hjemmeside.

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager  (PDF, 290 kB)

Forslag til forskrift om vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager  (PDF, 585 kB)