Høring forslag til skoletidsplan for skoleåret 2018-2019

Lørenskog kommune sender på høring forslag til skoletidsplan for skoleåret 2018-2019. Vi ber om at rektorer og styrere videreformidler høringsbrevet til aktuelle rådsorgan som samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, FAU og elevråd. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er svært viktige for oss, og vi er avhengige av gode innspill slik at skoletidsplanen skal bli best mulig.

Skoletidsplan gjelder for kommunale grunnskoler i Lørenskog. Frist for innsending av høringsuttalelser er onsdag 20. desember 2017. Uttalelser kan sendes på e-post til: anihyk@lorenskog.kommune.no   

Høringsbrev

Høringsdokument