Høring - nye stedsnavn i ødegårdenområdet

I ødegårdenområdet bygges nå skihallen Snø samt nye boligblokker. I den forbindelse trengs det navn på to veier. Kommunaldirektør Kultur sender nå navneforslagene ut på høring.

Høringsinnspill kan sendes kultur@lorenskog.kommune.no eller
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog

Svarfrist 28. februar 2019

  • Vei 13014 (rød vei) er adkomsten til hovedinngangen til skihallen og parkeringsanlegget. Det vil også være den veien som brukes ved varelevering o.l.
    Forslag: Skihallveien
     
  • Vei 13015 (gul vei) er adkomstvei til blant annet hotellinngangen til skihallanlegget. Det blir også adkomsten til boligene på høyre side av veien.
    Forslag: Skihallbakken


Tanken bak navneforslagene er at begge veiene skal vise til skihallen og dens innhold. Vi har tilsvarende veier med samme type navnsetting i kommunen: Bibliotekgata og Kulturhusgata som viser vei mot Lørenskog hus.

Navneforslagene er i henhold til kommunens reglement forelagt stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Kommunens opprinnelige forslag for vei 13015 var Skibakken. Stedsnavntjenesten kommer med følgende tilrådning:

Vi har ingen merknader til skrivemåten av de to navneforslagene Skihallveien og Skibakken, men kommunen kunne vurdere å heller velge navnet Skihallbakken på vei 13015. Dette navnet viser tydeligere koblingen til skihallen, og det minsker faren for forveksling med ordet skibakke. Forleddet Ski- allerede er tatt i bruk i et annet adressenavn et annet sted i kommunen (Skigata), og det er også et argument for å bruke Skihall- som forledd i begge de to nye adressenavnene.

Vi ser stedsnavnstjenestens poeng og kommunens forslag er derfor Skihallveien og Skihallbakken.