Høring - revidert plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog

I KS-sak 007/17 ble tverrpolitisk utvalg nedsatt av kommunestyret med mandat til å revidere plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog.
Det bes om at innspill sendes elektronisk til Lene Karlstad på e-post: lenkar@lorenskog.kommune.no innen mandag 2. oktober 2017. Innspillene vil bli behandlet før utvalget oversender sitt endelige forslag til politisk behandling i kommunestyret. Det er forventet at saken behandles politisk i løpet av høsten 2017.

Relevante dokumentene finner dere her:

Høringsbrev - revidert plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog

Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog - høringsnotat - OUS

Revidert plan på høring - Høringsdokument - OUS