Offentlig ettersyn

Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok i møte 21.06.17 å legge nytt tillegg til § 16 i renovasjonsforskriften ut på høring.

Tillegget knytter seg til endring i beregningsmetode for kommunens renovasjonsgebyr.

Eventuelle bemerkninger sendes Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 LØRENSKOG eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen 01.10.17, merket med saksnummer 16/1158, siwarv.

Les høringsforslaget her: