Plankunngjøringer

Her finner du kunngjøringer som gjelder oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplaner, konsekvensutredninger mm. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

Varsel om oppstart:                 Frist:
Fjellhamar Øst - områdeplan  og  planprogram til offentlig ettersyn 17.10.2017
Lørenskog videregående skole 14.02.2017
Marcus Thranes vei 2-6 03.03.2017
Løkenåsveien 45 21.02.2017
Løkenåsveien 45 - nytt varsel  og  planprogram til offentlig ettersyn 22.08.2017
Arkiv

 

 
Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan-og bygningsloven. Bemerkninger sendes Lørenskog kommune, teknisk sektor - avdeling regulering, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen fristen.

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i teknisk utvalg og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.
   
Planer til høring: Frist:
Ødegården - endring av rekkefølgekrav 13.02.2017
Adkomst til Lysåsskogen fra Vestaveien 08.04.2017
Hans Egedes vei undergang 13.02.2017
Skårer syd - delfelt C2 - mindre endring 16.05.2017
Losbyveien gang-/sykkelvei 07.06.2017

Nedre Bårlibakken

18.08.2017
Utbyggingsavtaler til høring:  

Mellom Haneborgåsen Utvikling AS, Lørenskog Panorama AS, Selvaag Bolig Lørenskog AS, og Lørenskog kommune om vei 3 og 9.

14.10.2017
Om jernbaneundergang på Ødegården. 14.10.2017
Arkiv

 

 

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

Vedtatte planer:                                                                Frist: 
Elveveien 26 23.01.2017
Skårer vest - delplan 8 18.03.2017
Hans Egedes vei - undergang 30.05.2017
Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien 01.08.2017
Kommunedelplan Ødegården - endring 16.10.2017
   
Temaplan for klima og energi 2017 - 2026 ble vedtatt i kommunestyret 15.03.2017, sak 018/17:  
Temaplan klima og energi  
Arkiv

 

 
Annet  
Vedtak Gebyrregulativ 2017 - plansaker, byggesaker og oppmålingssaker  
Fant du det du lette etter?