Plankunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.

Varsel om oppstart:

Her finner du kunngjøringer om oppstart av detaljreguleringsplaner, planprogram og temaplaner. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

               
Fjellhamar skole
Fjellhamar Øst - områdeplan  og  planprogram til offentlig ettersyn
Lørenskog videregående skole
Marcus Thranes vei 2-6
Løkenåsveien 45
Løkenåsveien 45 - nytt varsel  og  planprogram til offentlig ettersyn
Losbyveien gang-/sykkelvei_ utvidelse av planområdet
Arkiv

 

Planer til høring:
 
Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan-og bygningsloven. Bemerkninger sendes Lørenskog kommune, teknisk sektor - avdeling regulering, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen fristen.

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i teknisk utvalg og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.
   
Løkenåsveien 45 23.01.2018
Gamleveien 3c 23.01.2018
Ødegården - endring av rekkefølgekrav 13.02.2017
Adkomst til Lysåsskogen fra Vestaveien 08.04.2017
Hans Egedes vei undergang 13.02.2017
Skårer syd - delfelt C2 - mindre endring 16.05.2017
Losbyveien gang-/sykkelvei 07.06.2017
Nedre Bårlibakken 18.08.2017
Ødegården felt B2, B3, B5 og B14 22.11.2017
Skårer Vest felt 3A, 3B, 4 og 10 22.11.2017
Lørenskog gjenvinningsstasjon 02.01.2018
Gamleveien 68-70 - Åsheimveien 02.01.2018
   
Utbyggingsavtaler til høring:  

Mellom Haneborgåsen Utvikling AS, Lørenskog Panorama AS, Selvaag Bolig Lørenskog AS, og Lørenskog kommune om vei 3 og 9.

14.10.2017
Om jernbaneundergang på Ødegården. 14.10.2017
Arkiv

 

 

Vedtatte planer:

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

                                                               Frist: 
Elveveien 26 23.01.2017
Skårer vest - delplan 8 18.03.2017
Hans Egedes vei - undergang 30.05.2017
Adkomst Lysåsskogen fra Vestaveien 01.08.2017
Kommunedelplan Ødegården - endring 16.10.2017
Løkenåsveien 45 og Gamleveien 104 mfl - planprogram  
Nedre Bårlibakken 20.12.2017
   
Temaplan for klima og energi 2017 - 2026 ble vedtatt i kommunestyret 15.03.2017, sak 018/17:  
Temaplan klima og energi  
Arkiv

 

 
Annet  
Vedtak Gebyrregulativ 2017 - plansaker, byggesaker og oppmålingssaker  
Fant du det du lette etter?