Politikk og valg

Stemmeavlukke - Klikk for stort bilde

Lokaldemokratiet gir innbyggerne anledning til selv å velge sine lokale og regionale ledere (folkevalgte) og dermed ha mer direkte innflytelse på lokal samfunnsutvikling og utforming av de offentlige tjenestene.

Folkevalgtes rolle

De folkevalgtes rolle er mangesidig, men det viktigste er å ivareta:

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

I alle politiske gjøremål skal hensynet til gode helhetlige løsninger for alle kombineres med ivaretakelse av egne velgere og ideologisk ståsted. Dette er ingen lett oppgave.

Lokalpolitikk

Politikk i den store sammenhengen handler om å sette sitt stempel og preg på samfunnsutviklingen. Politikk på lokalplan handler også om å prege framtiden ut fra egne politiske visjoner, men også å finne gode løsninger i lokalsamfunnet som sikrer vekst og utvikling.

Det norske lokaldemokratiet bygger på fire sentrale verdier:

 • Frihet - til å gjøre lokale prioriteringer og finne lokale løsninger
 • Likhet - utøvelse av myndigheten innenfor rettstatens prinsipper
 • Demokrati - som egenverdi knyttet til deltakelse, åpenhet, nærhet og
  engasjement
 • Effektivitet - kommunene er mest effektive i løse en rekke offentlige oppgaver

Politkk i Lørenskog

Under toppmenyvalget Politikk finner du lenker til informajon om politiske partier i Lørenskog, oversikt over politiske møter, mulighet til å søke i dokumenter og saker, om kommunestyre og formannskap m.m.

Fant du det du lette etter?