Ofte stilte spørsmål om borgelig vielse

I forbindelse med korona situasjonen er det pr dags dato kun mulig å være totalt 20 personer tilstedet under vielsene.

Hva må fylles ut på forhånd?

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. For personer bosatt i Lørenskog er dette Skatt Øst LillestrømMerk at  det er 2-3 ukers behandlingstid før du får svar, så send inn i god tid.Folkeregisteret sjekker så om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. 

Du finner alle skjemaene og en beskrivelse av prosessen hos Skatteetaten.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Den originale prøvingsattesten må sendes til Lørenskog kommune før vielsen finner sted. Dette er nærmere beskrevet i søknadsskjemaet for bestilling av borgelig vielse (link til elektronisk skjema, link til papirskjema).

Hvordan bestiller vi tidspunkt for vielse?

Du bestiller ved å fylle ut og sende inn skjemaet vårt (link til elektronisk skjema, link til papirskjema).

 

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Lørenskog kommune gjennomfører vielser fredager mellom kl. 12.00 og 15.00.

Hvor kan vi gifte oss?

Lørenskog kommune gjennomfører som hovedregel alle vielser i Madsensalen i 6. etasje i Lørenskog hus. Her er det plass til ca. 100 gjester. Det kan søkes om å gifte seg utenfor kommunens ordinære vigselssted/tid

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg hos oss er gratis innenfor kommunens ordinære vigselssted/tid.

Pris for borgerlig vielse utenfor kommunens ordinære åpningstid er 2000 kr. Pris for vielser utenfor kommunens lokaler koster 500 kr

Er vi nødt til å være bosatt i Lørenskog?

Minst en av dere må være bosatt i Lørenskog kommune for å kunne gifte dere her.

Kan personer av samme kjønn gifte seg?

Ja. 

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Hvilke språk kan vielsen foregå på?

Det kan på forhånd avtales at vielsen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Må noen andre enn oss og vigsleren være til stede?

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Lørenskog kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Hvordan foregår seremonien?

Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd. Vigsleren kan lese opp kortere tekster under seremonien, men dette må avklares på forhånd.

 

Kan vi fotografere/filme under vielsen?

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Hvor kan vi parkere?

Dere kan parkere i parkeringshuset/parkeringsplassen til Metro kjøpesenter. Her er det tre timers gratis parkering. Husk å trekke parkeringslapp!

Hvem kan jeg få som vigsler?

Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet. I tillegg har følgende personer fått vigselsmyndighet fra Lørenskog kommunestyre:

Ansatte:
Direktør Nina Kongtorp
Rådgiver Stine Brun
Rådgiver Iréne Allison Støa

Politikere:
Knut Jan Nielsen
Anita Patel
Amine Mabel Andresen
Bjørnar Johannessen