Innvandring og integrering

flyktning - Klikk for stort bilde
Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune har for tiden 12 ansatte, bestående av leder Anne-May Thompson, to veiledere, tre programkoordinatorer, en prosjektleder, fem prosjektmedarbeidere og en merkantil medarbeider.

Flyktning- og innvandrertjenesten holder til i 6. etg. i NAV-bygget,

Adresse: Skårersletta 61, 1473 Lørenskog.
Tlf:          67 93 40 00
mail:       oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no

Åpningstid ekspedisjonen (både sommer og vintertid):
Mandag - fredag fra kl 09-15

Flyktning- og innvandrertjenesten førstegangsbosetter flyktninger i kommunen og gir helhetlig oppfølging av familier og enkeltpersoner i forhold til helse, bolig, økonomi, skoler og barnehager, oppfølging og drift av introduksjonsprogrammet, ledelse og drift av to kvalifiseringsprosjekter samt flere mindre inkluderingsprosjekter.

Bosetting

Det er kommunestyret i Lørenskog som fastsetter hvor mange flyktninger som Lørenskog kommune ved flyktning- og innvandrertjenesten skal bosette per år. I 2016 ble 72 flyktninger bosatt i Lørenskog.
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kontakter flyktning- og innvandrertjenesten fortløpende for å anmode Lørenskog om å ta imot navngitte flyktninger som oppholder seg på asylmottak i Norge eller som sitter i FN drevet flyktningleirer rundt om i verden. Flyktning- og innvandrertjenesten vurderer anmodningen ut i fra bosettingskvoten, mulighet til bolig, hjelpebehov, tolk, etc.
Lørenskog bosetter kun etter avtale med IMDi. Flyktninger som bosetter seg på egenhånd i kommunen direkte fra mottak eller fra andre bosettingskommuner mister retten til introduksjonsprogram og stønad.

Mer informasjon om introduksjonsprogrammet

Les mer om Prosjekter og tiltak rettet mot innvandrere og flyktninger i Lørenskog kommune

Fant du det du lette etter?