Lørenskog voksenopplæring

Lørenskog voksenopplæring

Klikk for stort bildeInformation in English

Lørenskog voksenopplæring holder til i Rastastubben 1.

Voksenopplæringen tilbyr grunnskole for voksne, norskopplæring for innvandrere på ulike nivåer, kurs i samfunnskunnskap og tilbud til introduksjonselever. Videre har Lørenskog voksenopplæring ansvar for spesialundervisning for voksne.

Lørenskog voksenopplæring har egne nettsider se: www.vo.lorenskog.no

Målgruppe

Voksne innvandrere og flyktninger bosatt i Lørenskog kommune og som enten har rett, rett og plikt eller plikt til å gjennomgå opplæring. For disse gruppene er det et krav om gjennomført opplæring for å få varig opphold i Norge, og de som har rett til gratis opplæring, vil alltid være ført opp i Nasjonalt introduksjonsregister med denne rettigheten. Alle andre må betale for opplæringen.

Kontakt/adresse

Einar Landmark

Lørenskog voksenopplæring
Rastastubben 1
1476 Rasta
Tlf  67 49 50 16

e-post: vo@lorenskog.kommune.no

Betingelser/vilkår

Du må være registrert i folkeregisteret som bosatt i Lørenskog kommune. Etter at du har fremsatt krav om opplæring, vil skolen så snart som mulig, og senest i løpet av tre måneder, gi deg et tilbud. Har du rett til introduksjonsprogram, vil du få tilbud om det senest tre måneder etter bosetting i kommunen.

Dersom du ikke har rett til gratis opplæring, vil du kunne kjøpe opplæring dersom det er plass i klassene. Nærmere opplysninger om dette får du ved å henvende deg til skolen.

Registrering

Skolen tar imot nye deltakere for registrering hver fredag mellom kl. 09.00 og 10.30. Ta med pass. Når du registrerer deg, vil du med en gang få vite om du har rett til gratis norskopplæring eller om du må betale. Selv om det tilsynelatende kan se ut som om du ifølge medbrakte papirer har rett til gratis opplæring, vil du bli tatt inn i undervisningen først i det øyeblikket du fremkommer i Nasjonalt introduksjonsregister.

Undervisningen

Skolen har undervisning både formiddag, ettermiddag og kveld. Kveldskursene er i første rekke beregnet på deltakere som arbeider på dagtid og som derfor ikke kan delta på dagkurs.

Eksamen

Som avslutning på opplæringen i norsk og samfunnskunnskap kan du avlegge offentlig eksamen. Det er to  utgaver av denne: norskprøve 2 og norskprøve 3.

Eksamensavviklingen for hele Nedre Romerike er på Skedsmo VO og Skedsmokorset og finner sted tre ganger i året.