Tolketjenesten

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått.

Tolketjenesten for Rælingen, Skedsmo og Lørenskog har 100 tolker og oversettere på 54 språk og dialekter. Vi tolker for statlige, kommunale og fylkeskommunale oppdragsgiver i vårt område, men selger også tolke- og oversettertjenester til eksterne kunder ved kapasitet.

Det ble i 2016 vedtatt et forbud mot bruk av barn som tolk.

Tolketjenesten har oppdragsavtaler med omtrent 100 tolker og oversettere på 54 språk og dialekter.

Tolkene er over 20 år og har utdannelse på minimum artiumsnivå. De har gode språkkunnskaper på norsk og sitt tolkespråk. De kjenner norske samfunnsforhold og levesett og har gjennomgått kurs i tolketeknikk og tolkeetikk. Tolker har taushetsplikt. Vi prioriterer å bruke tolker som har gjennomført og bestått Tospråklig test og helst skal de også ha tolkeutdanning. OsloMet har ansvaret for både test og utdanning.

Lenke til: Praktiske tips ved bruk av tolk.

Elæringskurs i tolking

Her er lenke til et kort elæringskurs som gir dere veiledning og praktiske tips, for en vellykket kommunikasjon ved oppmøtetolking og telefontolking. Til kurset: Kommunikasjon via tolk

Retningslinjer for bruk av tolk i Lørenskog kommune

 

Bestilling av tolkeoppdrag:
tolkeoppdrag@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse: Lørenskog hus 8. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Postadresse: Lørenskog kommune, Tolketjenesten, postboks 304, 1471 Lørenskog

Leder tolketjenesten: Katrine Amundsen
e-post: katamu@lorenskog.kommune.no

Telefon tolketjenesten: 67 93 44 80

Fant du det du lette etter?