Tolketjenesten

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått.

Tolketjenesten for Rælingen, Skedsmo og Lørenskog har 100 tolker og oversettere på 54 språk og dialekter. Vi tolker for statlige, kommunale og fylkeskommunale oppdragsgiver i vårt område, men selger også tolke- og oversettertjenester til eksterne kunder ved kapasitet.

Våre tolker er over 20 år og har utdannelse på minimum artiumsnivå. De har gode språkkunnskaper på norsk og sitt tolkespråk. De kjenner norske samfunnsforhold og levesett og har gjennomgått kurs i tolketeknikk og tolkeetikk.

Tolker har taushetsplikt.

Vi driver rekruttering og opplæring av nye tolker samt oppfølging av tolker underveis. Det holdes også kurs for ansatte i kommunene som kommuniserer gjennom tolk.

Praktiske tips ved bruk av tolk

Retningslinjer for bruk av tolk i Lørenskog kommune

 

Bestilling av tolkeoppdrag:
tolkeoppdrag@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse: Lørenskog hus 8. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Postadresse: Lørenskog kommune, Tolketjenesten, postboks 304, 1471 Lørenskog

Virksomhetsleder tolketjenesten: Torunn Mikkelsen.
E-post: tme@lorenskog.kommune.no
Tlf.: 67 93 44 80

Fant du det du lette etter?