Praktiske tips ved bruk av tolk

Før samtalen
• Bestill tolk i god tid. 1-2 uker er tilstrekkelig.
•Vurder om telefontolk kan benyttes, da det er mye billigere enn oppmøtetolk, og kvaliteten er den samme.  Det er fordi kommunen slipper å betale tolkens reisetid og reiseutgifter.
•Gi stikkord om samtalens innhold og antall personer som skal delta, slik at tolken er forberedt.
•Vær nøye med å klargjøre hvilket språk/dialekt det skal bestilles tolk til.
•Sett av nok tid (tospråklig samtale med tolk tar lengre tid enn en ettspråklig samtale).
•Tenk igjennom plassering i rommet.
•Ikke la tolken vente sammen med den minoritetsspråklige brukeren.
•La tolken forklare sin funksjon i begynnelsen av samtalen.

Her er et lite kurs (Nano learning) som gir dere veiledning og praktiske tips, for en vellykket kommunikasjon ved oppmøtetolking og telefontolking.

Kommunikasjon via tolk


Under samtalen
•Snakk til din samtalepartner – ikke om han/henne.
•Henvend deg til samtalepartneren – ikke til tolken.
•Trekk aldri tolken inn i en samtale.
•Ikke si noe du ikke vil ha oversatt.
•Fatt deg i korthet og gi tolken mulighet til å oversette.
•Uttrykk deg klart og konkret.
•Legg inn pauser. Tolken bør ha pause alene (uten minoritetsspråklige til stede).
•Respekter tolkens tid. Det er ditt ansvar å avrunde samtalen til avtalt tid.

Etter samtalen
•Ikke la tolken forlate stedet samtidig med den minoritetsspråklige brukeren.
•Kontakt tolketjenesten med eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger.