Kultur- og fritidstilbud for barn og unge

Mylder

Mylder er barnas eget kulturprogram på Lørenskog hus! Hos oss skjer det nemlig spennende ting for hele familien - hele året. Vi har dukketeater, eventyr, konserter, teater, disko, hobbyaktiviteter og en helt egen Mylder-festival.

Målet med Mylder-konseptet er også å inkludere dem som ellers ikke ville oppsøkt kulturaktiviteter, av økonomiske eller sosiale årsaker. Så mange av arrangementene er gratis eller har en lav inngangspris.

Aktivitetshuset Volt

Aktivitetshuset Volt er et kulturhus for ungdom fra 13 år og oppover. Volt rommer blant annet øvingslokaler for band, studio, kurslokaler og scene. Vi har også en egen kafé. Volt scene har faste arrangement hver måned.

Volt tilbyr en rekke kurs innen musikk, kulturproduksjon og nysirkus. Det er mulig å jobbe frivillig på Volt i Tech crew eller i Volt crew (arrangører) under konserter/arrangement. 

Lørenskog musikk- og kulturskole

Lørenskog musikk- og kulturskole (LMK) er kommunens egen kulturskole. Her gis opplæring og aktivitetstilbud i kunstfag. Skolen har ca. 950 elever. Tilbudene er: Gitar, cello, fiolin, slagverk, sang, piano, fløyte, klarinett, saxofon, trompet, waldhorn, euphonium, trombone, tuba, dans, visuell kunst og musikkterapi. Undervisning foregår i for det meste Lørenskog hus 6. etasje, og dansestudio på Kjenn skole.

LMK samarbeider tett med alle skolene, korpsene og øvrig kulturliv i kommunen.

Fritidsklubber

Fritidsklubbene skal være et uforpliktende samlingssted for barn og unge, hvor medlemmene selv deltar aktivt i utformingen og gjennomføringen av den åpne virksomheten. Her tilbys blant annet diskotek, turneringer, kiosk, turer og utflukter med diverse aktiviteter. Lørenskog har fire fritidsklubber:

Fridays

Fridays er et åpent tilbud for ungdom i Kjennhallen på fredager mellom kl. 19.00 og 23.00. Fridays skal være et tilbud for ungdom som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med en aktivitetsflate, hvor det kan skapes et pulserende aktivitetstilbud med bredde - av og for ungdom. Her kan du delta i kveldens aktiviteter, eller bare ta en matbit i kafeen.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. I løpet av ti års skolegang vil alle skoleelever få kulturtilbud innen sjangrene scenekunst, billedkunst, arkitektur, dans, musikk, film, litteratur og kulturarv – og også kunstarter i samspill.

Ferietilbud

Kommunen tilbyr hvert år varierte tilbud til barn og unge i skolens høst- og vinterferie.

Sørlihavna aktivitetspark

Sørlihavna aktivitetspark har tilbud for skoler, barnehage og SFO. Oppleggene tilpasses ulike klassetrinn og forutsetninger, og de fleste aktivitetene passer fint for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi fokuserer på aktiv deltakelse, samhold og samarbeid blant elevene.

Sang og musikk for alle

"Sang og musikk for alle" er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. "Sang og musikk for alle" arrangeres av Dissimilis i samarbeid med Helse og omsorg og Kultur i Lørenskog kommune.

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet gir barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Antall kort er begrenset og er behovsprøvd. NAV Lørenskog innvilger disse til utvalgte barn i lavinntektsfamilier i Lørenskog.