Fritidsklubber

Gjenåpning av fritidsklubbene, Volt og Fridays
 

Fritidsklubber:
Fra og med mandag 15. februar åpner juniorklubbene på Åsen, Fjellhamar, Kurland og Rasta. Vi åpner i første omgang for faste grupper med påmelding.

For mer informasjon og påmelding se:

Åsen fritidsklubb  (påmeldingsfrist fredag 12. februar)

Fjellhamar fritidsklubb  (påmeldingsfrist mandag 15. februar)

Kurland fritidsklubb  (påmeldingsfrist mandag 15. februar)

Rasta fritidsklubb (påmeldingsfrist fredag 12. februar)

Fritidsklubbene skal være et uforpliktende samlingssted for barn og unge, hvor medlemmene selv deltar aktivt i utformingen og gjennomføringen av den åpne virksomheten.

Vi har fritidsklubber på Fjellhamar, Kurland, Rasta og Åsen.

Hva tilbys?

  • Diskotek
  • Turneringer
  • Turer og utflukter med diverse aktiviteter
  • Kiosk
  • Miniklubb 1.–3. klasse
  • Juniorklubb 4.–7. klasse

Fridays

Vi åpner med en fast gruppe for ungdom bosatt i Lørenskog fra fredag 19. februar. Påmeldingsfrist er tirsdag 16. februar.

Fridays er et åpent tilbud for ungdom i Kjennhallen på fredager mellom kl. 19.00 og 23.00. Fridays skal være et tilbud for ungdom som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med en aktivitetsflate, hvor det kan skapes et pulserende aktivitetstilbud med bredde – av og for ungdom.