Fritidsklubber

Viktig om mini- og juniorklubbene

For å kunne opprettholde avstandskrav og retningslinjer for å ivareta smittevern i en periode med økt smittepress, ser vi nå på alternative løsninger for å holde kontakten med barna i perioden fremover. Det ordinære fritidsklubbtilbudet holder stengt frem til 2. desember, og vi vil gi informasjon om andre tilbud fortløpende.

Fritidsklubbene skal være et uforpliktende samlingssted for barn og unge, hvor medlemmene selv deltar aktivt i utformingen og gjennomføringen av den åpne virksomheten.

Vi har fritidsklubber på Fjellhamar, Kurland, Rasta og Åsen.

Hva tilbys?

  • Diskotek
  • Turneringer
  • Turer og utflukter med diverse aktiviteter
  • Kiosk
  • Miniklubb 1.–3. klasse
  • Juniorklubb 4.–7. klasse

Fridays

Friday’s holder stengt inntil videre.

Fridays er et åpent tilbud for ungdom i Kjennhallen på fredager mellom kl. 19.00 og 23.00. Fridays skal være et tilbud for ungdom som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med en aktivitetsflate, hvor det kan skapes et pulserende aktivitetstilbud med bredde – av og for ungdom.