Fritidsklubber

Kurland, Åsen og Rasta fritidsklubber åpner igjen for faste grupper. Les mer om påmelding og smittevernregler på klubbenes sider.

Fritidsklubbene skal være et uforpliktende samlingssted for barn og unge, hvor medlemmene selv deltar aktivt i utformingen og gjennomføringen av den åpne virksomheten.

Vi har fritidsklubber på Fjellhamar, Kurland, Rasta og Åsen.

Hva tilbys?

  • Diskotek
  • Turneringer
  • Turer og utflukter med diverse aktiviteter
  • Kiosk
  • Miniklubb 1.–3. klasse
  • Juniorklubb 4.–7. klasse

Fridays

Fridays åpner igjen 21. mai for en fast gruppe. Les mer om påmelding og smittevernsregler.

Fridays er et åpent tilbud for ungdom i Kjennhallen på fredager mellom kl. 19.00 og 23.00. Fridays skal være et tilbud for ungdom som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med en aktivitetsflate, hvor det kan skapes et pulserende aktivitetstilbud med bredde – av og for ungdom.