Fridays

Av smittevernhensyn vil vi gjennomføre tilbudet på følgende måte inntil eventuelle endringer i smittevernreglene foreligger:

  • Vi vil dessverre ikke ha anledning til å ha dropin. Vi åpner derfor kun for en fast gruppe på 10 deltakere inntil eventuelle endringer i retningslinjer foreligger.
  • Vi igangsetter innendørsaktiviteter.
  • Du må være bosatt i Lørenskog kommune og under 20 år for å kunne delta.

Hvis du ønsker å delta må du melde deg på snarest mulig, og senest innen fredag 28. mai kl. 14.00.

Dette gjør du ved å sende en melding til Mohammad på 909 22 941 med følgende informasjon: navn og etternavn, alder, skole, bostedskommune og telefonnummer (opplysningene brukes til smittesporing ved behov).

Plassene tildeles de første 10 som melder seg på.

Om Fridays

Fridays er et åpent tilbud for ungdom i Kjennhallen på fredager mellom kl. 19.00 og 23.00.

Følg med på Facebook for informasjon om program og påmelding: https://www.facebook.com/groups/ApenHall/

Fridays skal være et tilbud for ungdom som ønsker et uforpliktende og gratis møtested med en aktivitetsflate, hvor det kan skapes et pulserende aktivitetstilbud med bredde - av og for ungdom. Her kan du delta i kveldens aktiviteter, eller bare ta en matbit i kafeen.

Eksempler på aktiviteter: instruksjon i dans, ballidretter e.l., oppvisninger i f.eks. bordtennis og sjakkspill. Hallen har flater hvor det kan arrangeres battles i forskjellige danseuttrykk, konkurranser av forskjellig art, cuper, diskotek, LAN-helger, bowling osv. Selv om det er en idrettshall behøver det ikke bare være vanlige idrettsaktiviteter som utfoldes! Men det er plass til begge deler. Det er få begrensninger.
Kom med idéer og vær med på å lage aktivitetene du savner i Lørenskog.

Kultursektoren, avdeling kultur og fritid har ansvaret for åpen hall-tilbudet hver fredag – unntatt i skolens ferier. Ungdom planlegger selv aktivitetene. Kom på Fridays! Kiosktilbud. Arrangementene er rusfrie.

Leder og kontaktperson: Mohammed Ghasemi, e-post: ghasemi85@hotmail.com