Rasta fritidsklubb

For å kunne opprettholde avstandskrav og retningslinjer for å ivareta smittevern i en periode med økt smittepress, ser vi nå på alternative løsninger for å holde kontakten med barna i perioden fremover. Det ordinære fritidsklubbtilbudet holder stengt frem til 2. desember, og vi vil gi informasjon om andre tilbud fortløpende.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bjørndalsveien 1 (Rasta skole), 1476 Rasta
Telefon: 940 17 559 (kl. 17.30–21.30)
Leder: Renukaran Chelveresa, e-post: renche@lorenskog.kommune.no

Åpningstider

Klubben har åpent unntatt i skolens ferier og fridager.

Tirsdag: Juniorklubb 18.00–21.00
Torsdag: Juniorklubb 18.00–21.00

 

På grunn av smittevernhensyn har vi redusert maks antall barn i fritidsklubben til 17 barn. Send en e-post til leder på Rasta fritidsklubb, Renukaran Chelveresa renche@lorenskog.kommune.no med fornavn og etternavn til både barnet og foresatte, telefonnummer til foresatte, klassetrinn og skole slik at du blir invitert til en Spond-gruppe. Alt av påmeldinger skjer gjennom Spond.