Rasta fritidsklubb

Rasta fritidsklubb åpner fra tirsdag 1. juni. Av smittevernhensyn vil vi gjennomføre tilbudet på følgende måte inntil videre:

  • Vi vil dessverre ikke ha anledning til å ha dropin og åpner derfor kun for en fast gruppe på 10 barn inntil eventuelle endringer i retningslinjer foreligger.
  • Åpningstiden reduserer til en kveld i uken på tirsdager (kl. 18.00 – 21.00).
  • Dersom det er flere enn 10 påmeldte barn, trekker vi lodd.

Påmelding skjer via Spond innen mandag 31. mai. Hvis du ikke er med i Spond, send en e-post til Renukaran Chelvarasa på renche@lorenskog.kommune.no med følgende informasjon: Navn og etternavn til barnet og foresatte, telefonnummer til foresatte, skole og klassetrinn. (Opplysningene brukes til smittesporing ved behov).

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bjørndalsveien 1 (Rasta skole), 1476 Rasta
Telefon: 940 17 559 (kl. 17.30–21.30)
Leder: Renukaran Chelveresa, e-post: renche@lorenskog.kommune.no

Åpningstider

Klubben har åpent unntatt i skolens ferier og fridager.