Rasta fritidsklubb

Rasta fritidsklubb åpner fra tirsdag 16. februar. Av smittevernhensyn vil vi gjennomføre tilbudet på følgende måte inntil videre:

  • Vi vil dessverre ikke ha anledning til å ha dropin og åpner derfor kun for en fast gruppe på 10 barn inntil videre, og en kveld i uken på tirsdager (18:00 – 21:00)
  • Vi tilbyr i første omgang plass til 4. trinn fra Rasta skole
  • Dersom ordningen med faste grupper vedvarer over lengre tid vil vi bytte/rullere grupper etter påsken.

Påmelding skjer via Spond innen fredag 12. februar. Dersom det er flere enn 10 barn som har meldt seg på, vil de som ikke får plass i denne omgang tilbys plass ved neste rullering av grupper.

Hvis du ikke er med i Spond, send en e-post til Renukaran Chelvarasa på renche@lorenskog.kommune.no med følgende informasjon: Navn og etternavn til barnet og foresatte, telefonnummer til foresatte, skole og klassetrinn.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bjørndalsveien 1 (Rasta skole), 1476 Rasta
Telefon: 940 17 559 (kl. 17.30–21.30)
Leder: Renukaran Chelveresa, e-post: renche@lorenskog.kommune.no

Åpningstider

Klubben har åpent unntatt i skolens ferier og fridager.