Rasta fritidsklubb

Rasta fritidsklubb holder stengt fra 11. mars og inntil videre på grunn av smitteverntiltak.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bjørndalsveien 1 (Rasta skole), 1476 Rasta
Telefon: 940 17 559 (kl. 17.30–21.30)
Leder: Renukaran Chelveresa, e-post: renche@lorenskog.kommune.no

Åpningstider

Klubben har åpent unntatt i skolens ferier og fridager.