Borgerlig giftemål

Fra årsskiftet 2017/2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Planlegger dere å gifte dere borgerlig må dere ta kontakt med hjemkommunen til en i brudeparet. Man kan altså søke borgelig vielse i Lørenskog hvis minst den ene i brudeparet er bosatt her.

Skjema må sendes folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. For personer bosatt i Lørenskog er dette Skatt Øst Lillestrøm.

Merk at det er 2-3 ukers behandlingstid før du får svar, så send inn i god tid. Folkeregisteret sjekker så om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestille vielse hos kommunen

For å kunne gifte dere i Lørenskog kommune må dere sende søknad. 

Dere kan enten søke elektronisk, eller skrive ut papirskjema Bestilling av Borgerlig giftemål (PDF, 232 kB) og sende det til kommunen på adressen:

  • Servicesenter, Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Papirskjema kan også fås ved personlig oppmøte på rådhuset.

Vi tilbyr ikke vielser i uke 28, 29 og 30, 31, julaften, romjulen, nyttårshelgen og påsken.

Kontakt

Hva koster det?

Borgerlig vielse er gratis innenfor kommunens ordinære åpningstid i kommunens lokaler.

Hvem gjelder tilbudet for?

Kommunen plikter å ha et tilbud om vielse for kommunens egne innbyggere.  Det er tilstrekkelig at en av brudeparet er bosatt i kommunen. Hvem som anses å være bosatt i kommunen vil følge av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

Kommunens vielsessplikt omfatter også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge (Skatteetatens nettsider).

Hvordan foregår bryllupsseremonien?

Lørenskog kommune gjennomfører vielser fredager mellom kl. 12 og 15, i Madsensalen i 6. etasje i Lørenskog hus.

Brudepar, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielsen. Dere venter utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under bryllupsseremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. En folkevalgt eller en ansatt i kommunen står for vielsen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret. Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielsen. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsleren.

Seremoniteksten

Man kan velge mellom to ulike tekster under seremonien: det korte vigselsformularet (PDF, 12 kB) som er vanlig å bruke, eller det utvidede vidselsformularet (PDF, 106 kB). Når dere fyller ut skjemaet for bestilling av vielse angir dere hvilken tekst dere ønsker.