Livssynsåpne gravferdsseremonier

For mange pårørende er det viktig at gravferdsseremonien skjer i den avdødes ånd. Ikke alle vet at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Med en livssynsåpen seremoni kan man kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner.

Kirkelig fellesråd ved kirkevergen er gravferdsmyndighet for alle innbyggerne i kommunen.
Kirkevergen kan kontaktes på tlf. 23 89 86 28 eller kirkevergen@lorenskog.kirken.no.

Det vil normalt være begravelsesbyrået som tar kontakt med kirkevergen. Begravelsesbyråene kan ellers gi informasjon, råd og praktisk hjelp til gjennomføring av seremonien.

Lørenskog kommune har laget et informasjonshefte som presenterer lokale forhold. (PDF, 13 MB) 

Her finner du offentlige lokaler i Lørenskog kommune som kan brukes til livssynsåpne seremonier.