Livssynsnøytrale seremonilokaler

De pårørende er selv ansvarlige for å velge et passende lokale til seremonien. Her følger en liste over lokaler som kan være egnede for livssynsåpne gravferdsseremonier.

Rolvsrudhjemmet: Minnestundsrommet

Adresse: Margarethas vei 11, 1473 Lørenskog.

Lokalet har plass til ca. 20 personer.

Utsmykkingen er livssynsnøytral: Malfridur Adalsteinsdottir: "Jøkulro".

Lokalet kan leies ved å kontakte Rolvsrudhjemmets resepsjon, telefon 67 91 63 00

Lørenskog sykehjem: Kapell

Adresse: Gamleveien 104, 1475 Finstadjordet.

Lokalet har plass til ca. 30 personer.

Utsmykkingen er livssynsnøytral: Erna Teige Raknes: "På hjemvei". 
Det finnes en prekestol og altertavle som kan flyttes eller tildekkes ved behov.

Lokalet kan leies ved å kontakte Lørenskog sykehjems sentralbord på telefon 67 91 59 50.

Stalsberghagen krematorium: Store kapell

Besøksadresse: Øvre Rælingsveg 1, 2010 Strømmen.

Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen samarbeider om Stalsberghagen krematorium. Kapellene kan også brukes ved begravelser.

Det største kapellet har ca. 200 sitteplasser. Lokalet er livssynsnøytralt og tilpasset bevegelseshemmede.

Kontaktinfo: tlf. 94 84 99 15

Stalsberghagen krematorium: Lille kapell

Besøksadresse: Øvre Rælingsveg 1, 2010 Strømmen.

Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen samarbeider om Stalsberghagen krematorium. Kapellene kan også brukes ved begravelser.

Det minste kapellet har ca. 50 sitteplasser. Lokalet er livssynsnøytralt og tilpasset bevegelseshemmede.

Kontaktinfo: tlf. 94 84 99 15

Lørenskog hus, Storstua

Besøksadresse: Festplassen 1, 1473 Lørenskog.

Storstua er den største av salene i Lørenskog hus og ligger i 2. etasje. Lokalet tar 180 personer.

Utsmykkingen er livssynsnøytral: Rita Jokiranta: "Night Lights".

Lokalet kan leies via kulturhusets vanlige bookingtjeneste, booking@lorenskog.kommune.no eller telefon 94 79 79 71.

Lørenskog hus rommer mange ulike virksomheter som vil være i vanlig drift under seremonien. Pårørende og begravelsesbyråer er velkomne til Lørenskog hus for å gjøre seg kjent med forholdene før bestilling. 
Mer informasjon om Lørenskog hus: http://lorenskoghus.no/

Det er utarbeidet veiledninger for begravelsesbyråer/bestillere og pårørende. Ta kontakt med bookingtjenesten for å få disse tilsendt.

Det er parkeringshus under Lørenskog hus og Metro.

Kulturhusverten vil bistå begravelsesbyrået og de pårørende før, under og etter seremonien.

Lørenskog hus, Vasshjulet

Besøksadresse: Festplassen 1, 1473 Lørenskog.

Vasshjulet er den minste av salene i 2. etasje i Lørenskog hus. Lokalet tar 112 personer.

Lokalet kan leies via kulturhusets vanlige bookingtjeneste, booking@lorenskog.kommune.no eller telefon 947 97 971.

Lørenskog hus rommer mange ulike virksomheter som vil være i vanlig drift under seremonien. Pårørende og begravelsesbyråer er velkomne til Lørenskog hus for å gjøre seg kjent med forholdene før bestilling. 
Mer informasjon om Lørenskog hus: http://lorenskoghus.no/

Det er utarbeidet veiledninger for begravelsesbyråer/bestillere og pårørende. Ta kontakt med bookingtjenesten for å få disse tilsendt.

Det er parkeringshus under Lørenskog hus og Metro.

Kulturhusverten vil bistå begravelsesbyrået og de pårørende før, under og etter seremonien.