Frivillighet og møteplassutvikling

Hva tilbyr vi?

Avdeling Frivillighet og møteplassutvikling tilbyr møteplasser, aktiviteter, rådgivning, opplæring og samarbeid med frivilligheten – både lag og foreninger og enkeltfrivillige. 

Vi har ansvar for Lørenskog frivilligsentral, aktivitetstilbudet i Veiviseren, Kultur 60+, kommunens frivillighetspolitikk, tilskuddsordninger og folkehelse.

Vi arbeider for tiden med å få oversikt over tilgjengelige lokaler i kommunen og legge forholdene bedre til rette for utlån/utleie til frivillige organisasjoner.
Les mer i kommunens frivillighetspolitiske plattform.

Kontaktinformasjon

Mildrid Solholm, leder
Telefon: 47 62 93 06
E-post: mso@lorenskog.kommune.no

Ingrid Smedstad, leder Lørenskog frivilligsentral, saksbehandler tilskudd/ledsagerbevis
Telefon: 47 62 82 45
E-post: ingsme@lorenskog.kommune.no

Marianne E. Mathiassen, konsulent Lørenskog frivilligsentral
Telefon: 45 72 16 01
E-post: mamath@lorenskog.kommune.no

Carina Loe Ekrem, koordinator Veiviseren
Telefon: 41 03 16 81
E-post: carekr@lorenskog.kommune.no

Lillian Halvorsen, frivillighetspromotor
Telefon: 41 21 45 24
E-post: lilhal@lorenskog.kommune.no

Patrick Frontéri, utleiekoordinator
Telefon: 45 65 24 34
E-post: 
patfro@lorenskog.kommune.no