Kafétilbud, aktiviteter og møteplasser

Husets fargepalett

Maleklubb for male- og kunstinteresserte. Dette er for deg med liten erfaring, mye erfaring eller ingen erfaring, men som har lyst til å leke med farger og pensler. Felles inspirasjon og erfaringsutveksling. Kurs arrangeres sporadisk mot egenandel.

Interesserte kan kontakte leder i maleklubben Marie Louise Sandvik mlsandvik@gmail.com eller frivilligsentralen.

Åpningstider og sted: 

 • Tirsdager kl. 10.30-14.00
 • Sted: Kunstrommet, Lørenskog musikk- og kulturskole, Lørenskog hus, 6. etasje

Leksehjelp

Kvalifiserte frivillige tilbyr leksehjelp til elever fra 8. trinn til videregående samt elever ved Lørenskog voksenopplæring. Tilbudet følger skoleruta, men holder i tillegg åpent i høst- og vinterferien.

Samarbeid mellom frivilligsentralen, biblioteket og flyktning- og innvandrertjenesten. 

Åpningstider og sted: 

 • Tirsdager kl. 17.00-19.00
 • Lørenskog bibliotek

Trim nivå 1

LHL Lørenskog arrangerer trim nivå 1. Dette programmet har moderat til lav intensitet og er i hovedsak basert på treningsprinsipper for de med redusert funksjonsnivå. Passer for de fleste.

Åpningstider og sted: 

 • Tirsdager kl. 10.00-10.45
 • Volt scene, Lørenskog hus 6. etasje

Språkkafé

Vil du trene på å snakke norsk? Velkommen til språkkafé i Lørenskog bibliotek torsdager kl. 17.00–18.00. Her blir du kjent med nye mennesker og kan trene på å snakke norsk. Grupper ledet av frivillige med norsk som morsmål sitter og snakker sammen. Tilbudet er for voksne og er gratis. Ingen forberedelser nødvendig. Kaffe/te serveres.

Samarbeid mellom frivilligsentralen, biblioteket og flyktning- og innvandrertjenesten.

Åpningstider og sted: 

 • Torsdager kl. 17.00-18.00
 • Lørenskog bibliotek, Kunstsalen

Spillkafé

En sosial møteplass for spill og hygge. 

Åpningstider og sted: 

 • Mandager kl. 12.00-14.00
 • Lørenskog frivilligsentral, Volt kafé i 6. etasje, Lørenskog hus

Håndarbeidskafé

Håndarbeidskafe for felles glede og inspirasjon. Maskinsøm, strikking, hekling ... alt av håndarbeid. Ta med arbeidet ditt og kom innom for noen hyggelige timer. Ta gjerne med niste for felles lunsj.

Åpningstider og sted: 

 • Annenhver torsdag kl. 10.00-13.00 
 • Lørenskog frivilligsentral, Volt kafé/glassburet i 6. etasje i Lørenskog hus

LHL hobbykafé

LHL hobbykafé er åpen for alle. Her kan du drive med håndarbeid og spille kortspill, eller bare være sosial over en kopp kaffe.

Åpningstider og sted: 

 • Tirsdager kl. 11.00-13.00
 • Volt kafé, Lørenskog hus 6. etasje

På nett klokka ett

Synes du det er vanskelig med data, nettbrett eller smarttelefon? Da kan du komme på biblioteket tirsdager klokka ett og få hjelp. Etter introduksjonen på dagens tema kan man få hjelp med det man lurer på av dataspørsmål. Du får din egen veileder. Arrangementet begynner presis, ingen påmelding.

Åpningstider og sted: 

 • Tirsdager kl. 13.00-14.30
 • Lørenskog bibliotek, Kunstsalen

Flerkulturell møteplass for seniorer, menn

Et sted du kan treffe likesinnede over en kopp kaffe i et rolig og hyggelig miljø. Møteplassens intensjon er å forebygge ensomhet og sosial isolasjon for eldre menn med innvandrerbakgrunn. Dette gjennom å hjelpe hverandre med å finne frem til viktig informasjon, motivere og senke terskelen for deltakelse i sosiale, kulturelle og helseforebyggende aktiviteter.

Interesserte kan kontakte frivilligansvarlig Mohammad Saleem Tahir mohtah@sykehuspartner.no eller frivilligsentralen.

Åpningstider og sted:

 • Torsdager kl. 14.30-16.30
 • Forvandlingsrommet, 1. etasje Lørenskog hus inntil mars 2022

Selvhjelpsgrupper på Nedre Romerike

I Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog samarbeider frivilligsentralene og andre instanser i kommunene om et nettverk for selvhjelpsgrupper på Nedre Romerike.

Les brosjyren Selvorganiserte selvhjelpsgrupper på Nedre Romerike (PDF)

Kontaktpunkt Rælingen frivilligsentral v/leder Unni Aker Nylend unni.aker.nylend@ralingen.kommune.no / telefon 63 83 52 68

Trimgruppe for eldre

Gruppen ledes av frivillige krefter med stort engasjement og mye humor. Dette er et samarbeid mellom frivillige, avdeling for aktivitetstilbud, kultur og frivillighet og fysioterapitjenesten i kommunen.

Åpningstider og sted:

 • Onsdager kl. 12.00-13.00
 • Volt scene, Lørenskog hus 6. etasje