Frivillighet

Frivillighetspolitikk

Lørenskog kommunes frivillighetspolitikk er nedfelt i en politisk plattform som ble vedtatt i kommunestyret 12. september 2018. Frivillighetspolitisk plattform inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Plattformens formål er å styrke relasjonen  mellom kommunen og frivillig sektor, og bidra til forutsigbart og langsiktig samspill mellom partene.

Lørenskog frivillighetsråd

Lørenskog frivillighetsråd ble stiftet 11. april 2019. Rådet representerer frivilligheten i Lørenskog. Dette blir en sentral høringsinnstans for saker som angår lokale lag og foreninger i Lørenskog. Frivillighetsrådet skal være et talerør for frivilligheten og et bindeledd mellom frivilligheten og kommunen, og skal bidra til utvikling av kommunens frivillighetspolitikk.

Friskus aktivitetskalender

Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Lørenskog - samlet på ett sted! Her finner du mange ulike arrangementer og aktiviteter som du kan delta på eller bidra som frivillig, samlet i en reklamefri aktivitetskalender. I Friskus finner du også kontaktinformasjon til lag og foreninger i Lørenskog.

Lørenskog frivilligsentral

Lag og foreninger i Lørenskog

Tilskudd og utleielokaler

Fant du det du lette etter?