Frivillighet og møteplasser

Lørenskog kommune satser på frivillighet og utvikling av gode møteplasser. Avdeling Frivillighet og møteplassutvikling tilbyr møteplasser, rådgivning, opplæring og samarbeid med frivilligheten, både lag og foreninger og enkeltfrivillige.

I aktivitetskalenderen Friskus finner du oversikt over aktiviteter og arrangementer du kan delta på eller oppdrag hvor du kan bidra som frivillig. Du finner også kontaktinformasjon til lag og foreninger i Friskus.

Har du ideer til nye møteplasser eller lyst til å bidra som frivillig kan du kontakte Lørenskog frivilligsentral. Frivilligsentralen er kontaktpunkt for alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats, og rekrutterer frivillige til oppgaver på ulike arenaer i Lørenskog kommune.

Ansatte i Frivillighet og møteplassutvikling

Veiviseren - møteplassen i Lørenskog hus
Lørenskog frivilligsentral