Lag og foreninger i Lørenskog

Lørenskog kommune tilbyr Friskus – en digital plattform for aktivitet og frivillighet. Her finner du aktiviteter i regi av lokale lag og foreninger og kommunen, samt kontaktinformasjon.

For å finne kontaktinformasjon til lag og foreninger, gå til oversikt over grupper i Friskus.

Bla deg nedover siden og hak av for «Lørenskog kommune» og «Lag og foreninger». Bruk deretter søkefeltet til å finne aktuelle foreninger.

Hvordan blir lag og foreninger med i Friskus?

Lørenskog kommune tilbyr lokale frivillige organisasjoner som har aktiviteter i Lørenskog, eventuelt nær omegn, gratis tilgang til Friskus. Dette gjelder også lokallag av nasjonale organisasjoner.

For tilgang, ta kontakt med frivillighetspromotor Lillian Halvorsen på e-post lilhal@lorenskog.kommune.no

NB! Nasjonale foreninger bør søke om å bli med i Oslo kommunes Friskus-sider.