Park, idrett og friluftsliv

Avdelingen er organisert under Kultur og er kommunal faginstans innen idrettsspørsmål. Avdelingen administrerer utleie av kommunale idrettsanlegg, idrettshaller og gymnastikksaler. Idrett og friluftsliv har i tillegg et forvaltnings- og driftsansvar for kommunens utendørs idretts- og friluftslivsanlegg.

Avdelingen søker gjennom eget arbeid, og gjennom samarbeid med Lørenskog idrettsråd og andre lag og foreninger i kommunen, å tilby et bredest mulig aktivitetstilbud til det etablerte idrettsmiljøet så vel som til befolkningen generelt. Idrett og friluftsliv samarbeider også med Helse og omsorg om å opprette en frisklivssentral og tilby et bredt folkehelsetilbud til kommunens innbyggere.

Informasjon på Kulturs nettsider: Idrett og friluftsliv

Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv: Rakel Rauntun.
E-post:
rakrau@lorenskog.kommune.no, tlf.: 958 64 686.

Park

Idrett

Friluftsliv

Fant du det du lette etter?