Idrett og friluftsliv

Avdeling idrett og friluftsliv er organisert under Kultur og er kommunal faginstans innen idrettsspørsmål. Avdelingen administrerer utleie av kommunale idrettsanlegg, idrettshaller og gymnastikksaler. Idrett og friluftsliv har i tillegg et forvaltnings- og driftsansvar for kommunens utendørs idretts- og friluftslivsanlegg.

Avdelingen søker gjennom eget arbeid, og gjennom samarbeid med Lørenskog idrettsråd og andre lag og foreninger i kommunen, å tilby et bredest mulig aktivitetstilbud til det etablerte idrettsmiljøet så vel som til befolkningen generelt. Idrett og friluftsliv samarbeider også med Helse og omsorg om å opprette en frisklivssentral og tilby et bredt folkehelsetilbud til kommunens innbyggere.

Informasjon på Kulturs nettsider: Idrett og friluftsliv

Virksomhetsleder idrett og friluftsliv: Magne Kjensli.
E-post: mkj@lorenskog.kommune.no, tlf.: 67 93 44 57.

Idrett


Friluftsliv


Folkehelse

Fant du det du lette etter?