Vasshjulet

Vasshjulet ligger ved Losbyelva nord for Mønevann i Østmarka.

Vasshjulet i Losby

 

Vasshjulet i verneskuret - Klikk for stort bildeVasshjulet Siri Adorsen, Lørenskog kommune

Vasshjulet var drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge. 

Sagverket ble nedlagt i 1953, men Vasshjulet står igjen som ett av Lørenskogs viktigste kulturminner.

 

Restaurering

Vasshjulet har blitt restaurert flere ganger, blant annet i 1943, 1989/90 og 1998. Det meste av trevirket ble skiftet ut under disse restaureringene. Den siste restaureringen ble gjort i 2019–2020. Da hjulet ble demontert viste det seg at det meste av trevirket var i så dårlig stand at det ikke kunne gjenbrukes. Tømrermester Sjur Jøkling Eriksen har derfor bygget opp hjulet med nytt trevirke. De ulike delene ble produsert i verkstedet til tømrermesteren før de ble fraktet til Losbyelva og montert. Det nyrestaurerte hjulet er ment å skulle vare i 100 år.

Steinmurene rundt hjulet er restaurert og det er bygget vernetak i stål over Vasshjulet. I tillegg er det laget en gangbru over Losbyelva som skal forbindes med en sti opp til Losbyveien, på vestsiden av elva. Både området og Vasshjulet er gjort mer tilgjengelig.

Hovedentreprenør for arbeidene var Finstad & Jørgensen AS og med seg på laget har de hatt en rekke underleverandører. Trearbeidene ble utført av tømrermester Sjur Jøkling Eriksen som har spesialisert seg på rehabilitering og bruk av gamle byggemetoder. Steinarbeidene ble utført av Åsgard Millar AS.

Det nye vernebygget er tegnet av L2 Arkitekter.

Det nyrestaurerte Vasshjulet ble åpnet 22. september 2020.

Dimensjoner

Vasshjulet er 640 cm i diameter. Total bredde på utvendig eiker er 166 cm. Bredden på skovlhjulet er 129,5 cm. Det er til sammen 54 skovler i vasshjulet.

Det forrige hjulet var 7 cm bredere , men på grunn av bredden til brønnen og for å få bedre klaring ble nytt hjul laget 7 cm smalere.

Vasshjulets historie

Bilde av Vasshjulet ved Losbyelva - Klikk for stort bildeVasshjulet ved Losbyelva før den siste restaureringen

Tømmerdrift og sagbruksvirksomhet har vært viktig for Lørenskog opp gjennom historien. Østmorksaga var en av de største sagene i området, og et sterkt symbol på vannkraftens betydning for Lørenskog og Romerike. Den første vannsaga ble tatt i bruk i Norge i 1503 og vannsag i Losby ble første gang omtalt i 1560. Vasshjulet slik det er i dag ble bygd rundt 1865 og var i drift helt fram til vannsaga ble nedlagt i 1953.

I 1957 fikk Lørenskog historielag Vasshjulet i gave av fru Kathrine Boeck som da eide Losby. I 1998 ble det flotte kulturminnet gitt videre til Lørenskog kommune. Tømmerdriften og sagbrukene har vært så viktige for utviklingen av Lørenskog, at kommunen har valgt Vasshjulet som motiv i Lørenskogs kommunevåpen. Det er tegnet av Carsten Lien og godkjent ved kronprinsregentens resolusjon 26. juli 1957.