Kunstprosjekt for Luhr skole

Luhr skole ble utsmykket med kunst av Christian Montarou, Mona Brekke og Øyvind Torseter.

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS.
Annette Koefoed og Karin Valum var kunstneriske konsulenter for utsmykkingen. 

Arbeidene var ferdige til åpningen i 2017.

Mona Brekke: Alle trær gror forskjellig

Kunstnerens beskrivelse

Uttrykket i tegningen er myldrende, og gir assosiasjoner til natur, vekst og utvikling. Arbeidet har et høyt detaljnivå og motivene flyter over i hverandre på en måte som gjør at betrakteren over tid kan oppdage stadig nye bilder og få nye assosiasjoner. Motivene er koplet sammen slik at de kan oppleves på flere nivåer samtidig.

Teknikk og plassering

Tegning utført direkte på veggene med tusj, ved hovedinngangen til barna på mellomtrinnet. 

Om kunstneren

Mona Brekke er født i Norge i 1975 og har utdannelse som billedkunstner fra Norge og Tyskland. Hun er også utdannet sivilarkitekt. Hun jobber hovedsakelig med tegning og installasjon og har hatt flere separatutstillinger i tillegg til deltakelse på mange gruppe- og kollektivutstillinger, blant annet Tegnebiennalen. Hun har hatt offentlige kunstoppdrag, blant annet på Tangenten, Nesodden kommunesenter.

 

Øyvind Torseter: Konkylie

Kunstnerens beskrivelse

Midt på veggen, mellom etasjene, er det en synlig fuge. Denne benyttes som en horisontlinje i komposisjonen: Motivet blir et tverrsnitt av et landskap over og under vann. Det som befinner seg over fugen er "over vann", alt under er "under vann". En tegneserie viser ei jente som løper gjennom landskapet, treffer ulike karakterer på veien, hopper ut i vannet, svømmer under vann og klatrer til slutt opp i et tre. Det er ulike visuelle detaljer som betrakter kan spinne videre på, med referanser til eventyr og populærkultur.

Teknikk og plassering

Tegning utført direkte på veggene med akrylfarge og tusj, ved hovedinngangen til småbarnstrinnet. 

Om kunstneren

Øyvind Torseter  er født i Norge i 1972 og har som illustratør utdannelse fra England og Norge. Han er en aktiv illustratør og billedkunstner, med mange separatutstillinger og deltakelser på gruppe- og kollektivutstillinger, deriblant Høstutstillingen og Tegnebiennalen.  Han har utgitt egne billedbøker, som er oversatt på til sammen 15 språk, og billedbøker i samarbeid med andre. Han har mottatt diverse priser for bøkene, blant annet ”Nordisk Råds Litteraturpris for barn og unge”, sammen med Håkon Øverås i 2014. Han har hatt offentlige oppdrag med kunstprosjekter, på flere skoler og Universitetet i Tromsø og kunsten hans er innkjøpt til flere offentlige samlinger.

Christian Montarou: De syv underverker ”Å se, høre, berøre, lukte, smake, le og gråte, ha venner”

Kunstnerens beskrivelse

Ideen med verket var å komme i dialog med både arkitekturen og mottakerne. Det første ble gjort med tanke på proporsjoner, motiv, størrelser og farger som skulle tilføye det store rommet liv og energi. Det andre ble tatt vare på fra starten av ved å kommunisere med barna fra forskjellige trinn gjennom workshops, slik at deres helter, interesser og egne tegninger kunne bli inspirasjonskilder til bildet mitt. Interessen for sansene og barnas spontane måte å forholde seg til omgivelsene på, kommer til utrykk i de kroppslige aktiviteter som er brukt som motiver. Sammensetningen av motivene forteller ikke en sammenhengende historie, men innbyr til fri assosiasjon, da kjente figurer fra barnekulturen møtes i nye sammenhenger og formater, rett på veggen foran barnas øyne i samlingsalen. Barnas her og nå-tilstedeværelse gjenspeiles for meg i verkets tittel. 

Teknikk og plassering

Maleri utført med akrylfarge på Dibond-plater og montert på langveggen i samlingssalen. 

Christian Montarou: Overganger I og Overganger II

Kunstnerens beskrivelse

Ideen var å ta utgangspunkt i  brukernes bevegelser foran bildene ved at et fargemønster gjentar seg og forandrer seg ustanselig, avhengig av ens egen posisjon i gangen. Overganger er også tenkt i dobbel forstand, både som fargeoverganger og overganger fra forskjellige deler av bygget, likeledes fra første til annen etasje.

Teknikk og plassering

Malerier utført med akrylfarge på Dibond-plater og montert på veggene i korridorene foran auditorium i første og andre etasje. 

Om kunstneren

Christian Montarou er født i Frankrike i 1948 og er utdannet der og i Norge. Han har vært aktiv som billedkunstner med mange separatutstillinger og deltakelser på gruppe- og kollektivutstillinger, blant annet flere ganger på Høstutstillingen. Han har hatt offentlige oppdrag med kunstprosjekter blant annet på Ullevål sykehus, kvinne- og barneavdelingen, Psykologisk institutt Universitetet i Oslo og flere skoler. Kunsten hans er innkjøpt til flere offentlige samlinger.

I kunstprosjektene rettet mot barn er han opptatt av at kunsten kan brukes aktivt til å stimulere barna kognitivt ved at de gjenkjenner enkelte motiver og ved å stimulere fantasien.