Kunst, museum og kulturminner

Kunst

Museum

Kulturminner

  • Les mer om kulturminner i kommunen
    Her finner du kommunens kulturminnevernplan og oversikt over de viktigste kulturminnene.
    Her finner du også nyttig info for eiere av kulturminner, for eksempel ulike tilskuddsordninger.

Navnesaker

Det kommunale navneansvaret innebærer

  • å fastsette navn på steder, veier, bygninger og objekter som kommunen har ansvaret for, dette gjelder:
  • å fastsette skrivemåten på disse navnene (skjer som oftest samtidig med fastsetting av navn)
  • å fastsette veinummer og offisielle adresser i kommunen
  • å fungere som høringsinstans i saker der andre offentlige organ har vedtaksrett
  • å gjenoppta navnesaker ved behov

Etter kommuneloven er det kommunestyret som treffer vedtak på vegne av kommunen. Vedtaksmyndigheten er for tiden delegert til kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget.

 
Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 67 93 44 52.