Kunst, museum og kulturminner

Kunst

Museum

Kulturminner

  • Les mer om kulturminner i kommunen
    Her finner du kommunens kulturminnevernplan og oversikt over de viktigste kulturminnene.
    Her finner du også nyttig info for eiere av kulturminner, for eksempel ulike tilskuddsordninger.

Stedsnavn

 

Kontaktperson for disse områdene: rådgiver Siri Adorsen, telefon 488 96 912.