Kulturminner

Målet for kulturminnearbeidet er:

  • å bevare et representativt utvalg av kulturminner i Lørenskog
  • å formidle bredden i kommunens historiske utvikling
  • å bidra til økt interesse for lokalhistorien
  • å utvikle gode møteplasser for kunnskapstilegnelse og opplevelser

Se oversikt over noen av de viktigste kulturminnene i Lørenskog.

Lørenskog kommune har utarbeidet:

Kulturminnevernplanen er under rullering. Den forventes å bli ferdigstilt i løpet av 2020.

Temakart: kulturminner i Lørenskog 

Det er samlet ca. 1000 fotografier fra slutten av 1800-tallet og fram til ca. 1970:
Akershusbasen i Digitalt Museum.

Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 488 96 912.