Kulturminner

Målet for kulturminnearbeidet er:

  • å bevare et representativt utvalg av kulturminner i Lørenskog
  • å formidle bredden i kommunens historiske utvikling
  • å bidra til økt interesse for lokalhistorien
  • å utvikle gode møteplasser for kunnskapstilegnelse og opplevelser

Se oversikt over noen av de viktigste kulturminnene i Lørenskog.

Ny kulturminneplan

Kommunedelplanen for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er rullert og ligger ute for offentlig ettersyn 9. april til 21. mai 2021.

Planen kan leses på www.lorenskog.kommune.no/kulturminneplan

Andre planer

Den opprinnelige kulturminneplanen fra 2006:

Museumsplan: 

Andre dokumenter og ressurser

En brosjyre over kulturminner i Lørenskog kommune (PDF)

Temakart: kulturminner i Lørenskog 

Det er samlet ca. 1000 fotografier fra slutten av 1800-tallet og fram til ca. 1970:
Akershusbasen i Digitalt Museum.

 

Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 488 96 912.