Kulturminner

Målet for kulturminnearbeidet er:

  • å bevare et representativt utvalg av kulturminner i Lørenskog
  • å formidle bredden i kommunens historiske utvikling
  • å bidra til økt interesse for lokalhistorien
  • å utvikle gode møteplasser for kunnskapstilegnelse og opplevelser

Se oversikt over noen av de viktigste kulturminnene i Lørenskog.

Lørenskog kommune har utarbeidet:

Kulturminnevernplanen er under rullering. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 26. november 2014.

Temakart: kulturminner i Lørenskog (kan kun åpnes i Internet Explorer (10 eller 11), det jobbes med andre løsninger)

Det er samlet nærmere 1000 fotografier fra slutten av forrige århundre og fram til ca. 1970:
Akershusmuseets billedsamling.

Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 67 93 44 52.