Fjellhamar gård

Fjellhamar hovedgård - Klikk for stort bildeFjellhamar gård Siri Adorsen Fjellhamar hovedgård var opprinnelig sagbruks- og husmannsplass fra 1686. På 1860-tallet ble Fjellhamar hovedgård etablert av grosserer Wincentz Thurmann Ihlen. Han utviklet stedet til å bli et industrisentrum med sag- og møllebruk og høvleri. I 1893 ble det skilt ut et eget bruk under navnet A/S Fjeldhammer Brug (Icopal AS).

Stabburet på Fjellhamar gård - Klikk for stort bildeStabburet på Fjellhamar gård Siri Adorsen Det er uvisst hvor gamle bygningene er, men den eldste del av hovedbygningen kan være fra ca. 1860. Stabburet er det eneste stabbur med klokketårn i Lørenskog. Bygningens størrelse indikerer også at gården har vært stor.

I tidsrommet 1920 til 1972 hadde kommuneadministrasjonen i Lørenskog tilhold i hovedbygningen. Lokalene ble brukt av Lørenskog musikk- og kulturskole frem til skolen flyttet inn i Lørenskog hus.