Fredheim skole

Fredheim skole - Klikk for stort bilde Siri Adorsen Fredheim skole ble tatt i bruk 6. januar 1913. Skolen tok over etter Losby Brugs skole. Elevene kom fra bygda fra og med Losby i sør og til og med Kirkerudbråtan, Feiring, Finstad og Hauger.

Skolebygningen er bygget i jugendstil med halvvalmet mansardtak. Grunnarbeidet ble utført av murermester Hvam. Bygningen ble oppført av Strømmen Trævarefabrik. Trævarefabrikkens faste arkitekt fra 1899 til 1919, Olav Olson, hadde tegnet skolen. Skolen må ses som et av hans hovedverk og blir vurdert som nasjonal industrihistorisk interessant.

Samme mann og firma sto også bak gamle Solheim skole, som ble tatt i bruk 18. august 1913. Fredheim skole inneholdt tre klasserom i første etasje og leiligheter for de to lærerne i andre etasje. Den store innflyttingen til Lørenskog begynte samtidig med at de to skolene sto ferdige. Barnetallet i bygda økte raskt, og dermed også elevtallet.

Flyfoto av Fredheim skole fra 1965 - Klikk for stort bildeFlyfoto fra 1965 Akershusbasen  Skolen hadde to lærere. Den kvinnelige læreren underviste 1.-3. trinn og den mannlige læreren underviste de eldste på 4.-7. trinn. Det tredje store klasserommet fungerte som sløydsal. Barna gikk på skole annenhver dag, og lørdag var også skoledag. 

Bygningen var omgitt av en stor hage med blomster, bærbusker, frukttrær og flere store trær langs bekken. Her var det skolehageundervisning og også muligheter for privat grønnsakdyrking.

Midt på 1970-tallet var skolen truet av nedleggelse. Den ble i første omgang reddet, men i 1985 var det slutt. Da ble skolen nedlagt som grendeskole. En periode ble bygningen brukt som spesialskole for barn med lærevansker. I 1996 var en gruppe kunstnere på jakt etter et nytt tilholdssted, siden våningshuset på Rolvsrud gård skulle rives. De fikk høre at Fredheim skole sto ledig og tok kontakt med kultursjefen. I november/desember 1996 kunne en glad gjeng med kunstnere flytte inn i første etasje. Dette ble Atelier Fredheim. I 2009 kunne flere kunstnere flytte inn i skolebygget. Da hadde også andreetasjen blitt satt i stand til atelier.