Losby og godset

Losby Gods - Klikk for stort bildeLosby gods Siri Adorsen Den eldste delen av hotellet Losby Gods ble opprinnelig bygget som et jaktslott på midten av 1800-tallet. 

Navnet Losby er avledet av det norrøne mannsnavnet Loptr. I 1855 ble gårdene Losby, Østmork og Vestmork slått sammen og ble til ett bruk – Losby Bruk.

Skogen, tømmerdriften og trelasthandelen var utgangspunktet for velstanden i Losby. Sagbrukshistorien startet allerede på 1500-tallet. Vasshjulet – som ligger ca. en kilometer sør for godset – er en del av den gamle Østmorksaga. I Losby finner vi også en rekke tidligere husmannsplasser og arbeiderboliger som var en del av bruket.

Godset

Inne i godset - Klikk for stort bildeInne i godset André Clemetsen Hovedbygningen på Losby rommet ballsaler, jaktsalonger, haller og mange soverom. Den første tiden ble stedet brukt som jaktslott og sommersted. 

I 1893 flyttet Lorenz Meyer Boeck og kona Kathrine til Losby, og godset ble fast bebodd. Med ekteparet Boeck startet Losbys storhetstid. Her ble det arrangert en rekke selskaper og andre festligheter for hovedstadens borgerskap. Kong Haakon VII var også en hyppig gjest i jaktsesongen.

I 1908 ble Lorenz Meyer Boeck Lørenskogs første ordfører.

Rundt 1920 flyttet ekteparet Boeck til sine andre eiendommer og brukte godset på Losby bare under jaktsesongen. I 1936 døde Lorenz Meyer Boeck. Kathrine Boeck drev bruket videre. Hun flyttet tilbake til Losby og bodde der til hun døde i 1958.

Kathrine og Lorenz Meyer Boeck fikk bare en datter, som døde en dag gammel. En gruppe på 18 slektninger arvet bruket, men ingen flyttet inn på godset. Bygningen ble derfor stående tom i nesten 40 år og forfalt. 

Godset ble kjøpt av Familien Fjellheim i 1985. Etter en lengre periode med diskusjoner rundt restaurering, påbygging, golfbaner og reguleringsplanen, ble gamlegodset restaurert og utbygget til dagens hotell- og konferansesenter. Losby Gods åpnet i 1999. I 2019 ble det tildelt prisen for «Beste historiske hotell i Europa» av Historic hotels worldwide.

På toppen av kollen ved gamlegodset anla ekteparet Boeck en engelsk landskapshage. Den er anlagt på nytt og er under utvikling.

Mer om godsets historie på Losby Gods' hjemmeside.

Omgivelsene

Losbydalen, besøksgården og golfbaner - Klikk for stort bildeLosbydalen, besøksgården og golfbaner Siri Adorsen Losbydalen knytter Losby til det øvrige Lørenskog. Losbyelva bukter seg gjennom dalen på vei mot Fjellhamarelva. Dalen har et ensartet bygningsmiljø med det gamle godsets hovedbygning og driftsbygning i sentrum. Husmannsplasser, skolehuset og funksjonær- og arbeiderboliger liggende spredt i overgangen mellom åker og skog. Kulturlandskapet har kulturhistorisk verdi og anses bevaringsverdig også i nasjonal sammenheng.

Rundt Losby Gods er det anlagt golfbaner. Golfbanen består av en 18 hulls bane (Østmork) og en enklere 9 hulls bane (Vestmork). Golfbanen drives av Losby Golfklubb.

Skogbruket i Losby drives av Losby Bruk, som har en eiendom på ca. 44 000 da. På Losby Bruks grunn finner vi også Losby kafé og besøksgård, som drives av Nitor.

Losby er Lørenskogs naturlige utfartssted og portal til Østmarkas populære natur- og friluftsområder. 

Med utgangspunkt i besøksgården, er det om vinteren preparert gode skiløyper som fører deg midt inn i Østmarkas natur. Like ved låvebygningen er det en godt preparert akebakke som passer både for store og små. 

Om sommeren kan du følge godt merkede blåløyper, sykle på gode skogsbilveier, finne flotte badeplasser, eller bruke kano innover innsjøene.