Skårer gård

Skårer gård - Klikk for stort bildeSkårer gård Siri Adorsen Skårer gård er typisk for gårdsanleggene i Lørenskog slik de fortsatt lå på 1950-tallet. Gårdsdriften opphørte på slutten av 1960-tallet. Kommunen kjøpte bygningene og deler av eiendommen i 1971.

De eldste delene av både låve og våningshus er fra slutten av 1700-tallet. Stabburet ble oppført ca. 1860. Låven på Skårer gård har gjennomgått bygningsmessige forandringer preget av skiftende omlegginger i jordbruket. Permanente miljøutstillinger i våningshuset viser stasstue og sengekammer slik de var møblert ved århundreskiftet.  

Lørenskog bygdemuseum

Klikk for stort bildeSkårer gård André Clemetsen I 2006 inngikk Lørenskog kommune en avtale med Museene i Akershus (daværende Akershus fylkesmuseum) om et regionalt driftssamarbeid der en rekke museer inngår. Bygdemuseet omfatter bygninger og tekniske kulturminner på tre steder i kommunen: Skårer gård, Skulerudstua og Vasshjulet i Losby.

På torsdager er det åpen kafé og landhandel på Skårer gård. Det er også igangsatt et skolehageprosjekt utenfor gårdstunet.

Museets hjemmeside