Skulerud gård

Klikk for stort bildeSkulerudstua Siri Adorsen Bygningen består av to stuer. Den eldste delen kan være fra 1669 og er Lørenskogs eldste trebygning. Den andre delen er fra 1770.

Huset er en av de få gjenværende 1600-talls trebygninger i Viken, en typisk Østlandsstue i Akershusisk stil. Slike bygninger var vanlige i Lørenskog for 200–300 år siden.

Klikk for stort bildeInne i Skulerudstua Siri Adorsen Skulerudstua har vært i kommunens eie siden 1974. I 1993 startet restaureringen av bygget. Stua ble gjenåpnet i 1995.

Skulerudstua er åpen for utfartsservering på søndager kl. 11.00-15.00 i perioden medio september-medio mai.

Skulerudstua sesongåpner 20. september 2020 og vil holde åpent hver søndag til og med 29. november, forutsatt at koronasituasjonen tillater det. Det er salg av vafler og kaffe ved Leikarringen Hunar.

Det går også an å leie lokaler til møter og selskap her. Det er Lørenskog bygdemuseum som står for utleien.
For leie av lokalene kontakt: utleie.lorenskog@mia.no
Informasjon om utleielokalene