Skulerud gård

Klikk for stort bildeSkulerudstua Siri Adorsen Bygningen består av to stuer. Den eldste delen kan være fra 1669 og er Lørenskogs eldste trebygning. Den andre delen er fra 1770.

Huset er en av de få gjenværende 1600-talls trebygninger i Viken, en typisk Østlandsstue i Akershusisk stil. Slike bygninger var vanlige i Lørenskog for 200–300 år siden.

Klikk for stort bildeInne i Skulerudstua Siri Adorsen Skulerudstua har vært i kommunens eie siden 1974. I 1993 startet restaureringen av bygget. Stua ble gjenåpnet i 1995.

Skulerudstua er åpen for utfartsservering på søndager kl. 11.00-15.00 i perioden medio september-medio mai. Det er salg av vafler og kaffe ved Leikarringen Hunar.

Skulerudstua holder foreløpig stengt. Skulerudstua sesongåpner 24. januar 2021. Åpent hver søndag frem til påske hvis koronasituasjonen tillater det.

Det går også an å leie lokaler til møter og selskap her. Det er Lørenskog bygdemuseum som står for utleien.
For leie av lokalene kontakt: utleie.lorenskog@mia.no
Informasjon om utleielokalene