Vasshjulet

Vasshjulet ligger ved Losbyelva nord for Mønevann i Østmarka. Det var drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge. 

Sagverket ble nedlagt i 1953, men Vasshjulet står igjen som ett av Lørenskogs viktigste kulturminner.

Klikk for stort bildeIllustrasjon av Vasshjulet, L2 Arkitekter

Nå settes Vasshjulet i stand

Vasshjulet er gammelt og i dårlig stand. Vi har demontert hjulet og det viser seg at det meste av treverket er i så dårlig stand at det ikke kan gjenbrukes. Vasshjulet har blitt restaurert flere ganger tidligere, i 1943, 1989 og 1998, og det meste av trevirket stammer fra disse restaureringene. Nå restaurerer vi hjulet igjen slik at det skal holde i 100 år. De ulike delene produseres i verkstedet til tømrermester Sjur Jøkling Eriksen før de blir fraktet til Losbyelva og montert.

Steinmurene rundt hjulet er restaurert og vi skal lyssette og bygge vernetak i stål over Vasshjulet. I tillegg bygger vi en gangbru over Losbyelva som skal forbindes med en sti opp til Losbyveien, på vestsiden av elva. Både området og Vasshjulet gjøres mer tilgjengelig, og det skal settes opp bord og benker på nordsiden av kulturminnet.

Hovedentreprenør for arbeidene er Finstad og Jørgensen AS og med seg på laget har de en rekke underleverandører. Trearbeidene utføres av tømrermester Sjur Jøkling Eriksen som har spesialisert seg på rehabilitering og bruk av gamle byggemetoder. Steinarbeidene utføres av Åsgard Millar AS.

Arbeidene skal være ferdige i januar 2020.

Bilde av Vasshjulet ved Losbyelva - Klikk for stort bildeVasshjulets historie

Tømmerdrift og sagbruksvirksomhet har vært viktig for Lørenskog opp gjennom historien. Østmorksaga var en av de største sagene i området, og et sterkt symbol på vannkraftens betydning for Lørenskog og Romerike. Den første vannsaga ble tatt i bruk i Norge i 1503 og vannsag i Losby ble første gang omtalt i 1560. Vasshjulet slik det er i dag ble bygd rundt 1865 og var i drift helt fram til vannsaga ble nedlagt i 1953.

I 1957 fikk Lørenskog historielag Vasshjulet i gave av fru Kathrine Boeck som da eide Losby. I 1998 ble det flotte kulturminnet gitt videre til Lørenskog kommune. Tømmerdriften og sagbrukene har vært så viktige for utviklingen av Lørenskog, at kommunen har valgt Vasshjulet som motiv i Lørenskogs kommunevåpen. Det er tegnet av Carsten Lien og godkjent ved kronprinsregentens resolusjon 26. juli 1957.